Teylingen voor Statiegeldalliantie

Ook de gemeente Teylingen sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie.

De Statiegeldalliantie en de gemeente Teylingen zien graag dat er statiegeld komt op plastic flesjes en blikjes. Enerzijds om het zwerfvuil terug te dringen en anderzijds om deze grondstoffen optimaal te kunnen hergebruiken.
 
Arno van Kempen, wethouder duurzaamheid: ‘Plastic flesjes, blikjes, langs straten, fietspaden, strand en in oceanen. Heel veel mensen storen zich hieraan. Opruimen kost ons veel geld en bovenal lijdt ons milieu er enorm onder! De gemeente Teylingen zet zich in voor een circulaire economie en daarom sluiten we ons aan bij de Statiegeldalliantie.’

Duurzaamheid

Wanneer plastic flesjes en blikjes apart ingezameld worden, kunnen ze veel beter hergebruikt worden. Nu komen ze in een laagwaardiger circuit terecht. Of erger in het restafval of op straat. Daarbij is statiegeld een extra stimulans om plastic flesjes en blikjes weer in te leveren.

Lobby

Al ruim 200 Nederlandse en Belgische gemeenten en organisaties sloten zich aan bij de Statiegeldalliantie. De alliantie lobbyt bij de Tweede Kamer om het verplicht stellen van statiegeld op plastic flesjes en blikjes.  

Plastic flessen