Nieuwe nota Sport & Bewegen

De raad van Teylingen heeft de nieuwe nota Sport & bewegen vastgesteld. In deze nota staat het beleid over sport & bewegen van de gemeente Teylingen tot 2021.

Met de nota wil de gemeente het voor iedere Teylinger mogelijk maken om een vorm van sport of beweging uit te kunnen oefenen. De gemeente vindt het belangrijk dat er goede voorzieningen zijn;  multifunctioneel in gebruik en openbaar toegankelijk waar mogelijk.

Duurzaamheid en milieu zijn belangrijke punten uit de nota. De gemeente zoekt naar verdere aansluiting met het sociaal domein en kijkt ook naar naar nieuwe verbindingen tussen sport en bewegen.

Gezamenlijke opgave

De uitvoering van de nota Sport & Bewegen is een gezamenlijke opgave van de gemeente Teylingen, sport- en beweegaanbieders en maatschappelijke organisaties. Wij hopen op waardevolle contacten en initiatieven. Dat is echt iets van deze tijd: organisaties en verenigingen wachten niet op beleid, maar zoeken elkaar op als ze kansen zien. Samen maken we van onze opgave voor een gezond en sportief Teylingen een win-win-situatie.

Nota vastgesteld

De gemeenteraad van Teylingen heeft de nota Sport & bewegen op 21 december 2017 vastgesteld. De raad geeft hiermee aan veel belang te hechten aan dit soort participatietrajecten tussen de gemeente en belanghebbenden.

Lees de nota Sport & Bewegen

Sport en bewegen