Nieuw raadsprogramma aangenomen door gemeenteraad

VVD, D66 en Trilokaal stelden de afgelopen weken samen het concept-raadsprogramma Vitaal Teylingen op. Dit programma, aangevuld met suggesties van inwoners, ondernemers en verenigingen is tijdens de vergadering van 31 mei aangenomen door de gemeenteraad van Teylingen. Een motie van de oppositie over duurzaamheid werd raadsbreed gesteund.

vitaal teylingenIn het raadsprogramma ligt verankerd welke richting de gemeente de komende vier jaar uit wil. Ideeën van inwoners, ondernemers en verenigingen zijn hierin meteen opgenomen. “Prachtig om te zien dat de denkkracht van de samenleving al meegenomen is in dit stadium”, aldus burgemeester Carla Breuer.

Motie

De fracties van CDA, ChristenUnie, GroenLinks en PvdA brachten een motie in waarmee ze het college opriepen het door hen opgestelde Raadsprogramma Duurzaamheid Gemeente Teylingen als input te gebruiken voor het formuleren van haar beleid op het gebied van duurzaamheid in het te schrijven collegeprogramma. Deze motie werd unaniem aangenomen.

Alle onderdelen zijn opgenomen en na te lezen in het raadsprogramma op www.vitaalteylingen.nl.

Collegeprogramma

Nu het raadsprogramma is goedgekeurd, kan het nieuwe college van burgemeester en wethouders het collegeprogramma gaan schrijven. Hierin werkt het college de hoofdlijnen uit het raadsprogramma verder uit en benoemt het actiepunten. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van de vele suggesties die zijn binnengekomen op het concept-raadsprogramma. Veel daarvan bevatten concrete ideeën en praktische voorstellen waarmee het college aan de slag wil.