Kindergemeenteraad zoekt projecten

Verenigingen en inwoners opgelet!

De kindergemeenteraad zoekt projecten van maximaal € 2.000,-.

Verenigingen, maatschappelijke organisaties en ook inwoners die een leuk project bedenken met een maatschappelijk doel kunnen zich tot 30 september melden bij de gemeente.

6 spelregels waar een project aan moet voldoen:

  • Het project komt ten goede aan de lokale maatschappij.
  • De kosten van het project bedragen maximaal € 2.000,- minder mag dus ook, dan kunnen meerdere projecten winnen. Er is een lichte voorkeur voor projecten vanaf € 1.000 tot € 2.000,-.
  • Het is een afgerond geheel. Bijvoorbeeld: € niet 2.000,- als bijdrage aan de bouw van een nieuwe gymzaal, maar wel € 2.000,- voor de aanschaf van een bankje dat in de gymzaal komt te staan.

Een project kan ook een activiteit zijn, zoals een dagje uit. Het project hoeft niet gericht te zijn op kinderen.

Informatie over het project

  • De winnaar van het project zorgt zelf voor de uitvoering.
  • Beschrijf in het projectvoorstel (1) ‘Wie zijn we?’ (2) ‘Wat is onze wens?’ en (3) ‘Hoeveel kost dat?’.
  • Maximaal 1 A4 tekst (plaatjes/foto’s toevoegen mag uiteraard).

Wat is de kindergemeenteraad?

De kindergemeenteraad vindt dit schooljaar drie keer plaats, in november, februari en juni. De gemeente wil de leerlingen van de groepen 8 van de basisschool laten ervaren hoe het is om raadslid te zijn.

Zij gaan met elkaar in debat in de echte raadzaal. Raadsleden van de gemeente Teylingen zijn daarbij hun coach. De kindergemeenteraad maakt uiteindelijk een keuze tussen de projecten. Kinderen leren op die manier dat niet alles kan; zij zullen samen een keuze moeten maken.

Heeft u een idee voor een project?

Mail dit idee uiterlijk 30 september naar kindergemeenteraad@raadteylingen.nl.

U mag het idee ook per post versturen. Stuur het naar:

  • Kindergemeenteraad Teylingen, t.a.v. griffie,
  • Postbus 149,
  • 2215 ZJ Voorhout

De griffie neemt vervolgens contact met u op.

Projecten kindergemeenteraad