Kindergemeenteraad verdeelt het geld zorgvuldig

Donderdag 7 juni vergaderde de kindergemeenteraad van Teylingen in de raadzaal in Voorhout. De kindergemeenteraad werd gevormd door leerlingen van vijf groepen 8 van de basisscholen. De kinderraadsleden mochten 2.000 euro verdelen over vier projecten.

Kinderraad

De kindergemeenteraad heeft ervoor gekozen het geld te verdelen over alle vier de projecten! Alleen kregen sommige projecten wel meer geld dan andere. De grote winnaar van de avond was Scouting Tjarda, die 800 euro ontvangt voor een nieuwe tent. Een bedrag van 450 euro is voor een nieuwe schommelbank voor mensen met een verstandelijke beperking. Het project zwemles voor volwassen vluchtelingen ontvangt een bijdrage van 400 euro en G-golf (een toernooi voor gehandicapten golf) krijgt 350 euro als opstartbedrag.

De deelnemende groepen 8 waren De Achtbaan (Beukenrode en Distelweg), De Antonius, Het Bolwerk en De Regenboog. De klassen zijn van A tot Z begeleid door raadsleden van de gemeente Teylingen: Edith Alkemade (D66), Lena Budko (GroenLinks), Robin Konings (VVD), Frans Nederstigt, Dion Piket (Trilokaal) en Monique de la Rie (VVD). Zij hebben eerst een gastles op school gegeven. Daarna geeft de hele klas in het bestuurscentrum een commissievergadering nagespeeld. De kinderen kozen daarna zelf welke vijf leerlingen hun klas mochten vertegenwoordigen in de kindergemeenteraad. De vergadering op donderdag 7 juni was het slotstuk van het project, waar de leerlingen de afgelopen weken naar toe hebben geleefd.