Denk mee over de Kagerzoom

De gemeente Teylingen heeft een eerste globale visie voor de Kagerzoom gepresenteerd, waar we graag zo veel mogelijk reacties op krijgen. U kunt een reactie geven tot 1 maart.

De eerste globale visie met ideeën voor de Kagerzoom gepresenteerden wij op 28 januari 2018 in de Regenboogkerk in Leiden aan een volle zaal. De betrokken en kritische inwoners en geinteresseerden, Merenwijkers waren in de meerderheid, deelden hun tips, zorgen en wensen. Inmiddels komen ook via mail, telefoon en sociale media veel reacties binnen op de brochure ‘Kagerzoom – Levend Landschap’. Samengevat waren de reacties zowel bezorgd over de toekomstige ontwikkelingen als positief over de plannen om het natuur- en recreatiegebied verder te versterken.  

Geef uw reactie op de visie voor 1 maart

Wat vindt u van deze visie? Wat vindt u mooi? Waar heeft u zorgen over? Of wat is uw wens? We horen het graag. Op www.kagerzoom.info leest u de brochure ‘Kagerzoom – Levend Landschap’, met de gepresenteerde globale visie voor het gebied. Hierop kunt u tot 1 maart 2018 reageren via het reactieformulier op www.kagerzoom.info of schriftelijk: 

  • Gemeente Teylingen, Kagerzoom,
  • Postbus 149,
  • 2215 ZJ Voorhout

Ook wordt een brief verspreid in delen van Warmond, de Merenwijk en Oegstgeest die dichtbij de Kagerzoom liggen, met de vraag om te reageren op de visie.

Wij gebruiken deze reacties vervolgens om de globale visie uit te werken tot een plan. Tijdens enkele inloopavonden vindt de presentatie van dit verder uitgewerkte plan plaats.

Veelgestelde vragen en antwoorden

De brochure ‘Kagerzoom – Levend Landschap’ riep ook vragen op. Worden de populieren op de dijk weggehaald? Wordt de dijk verlaagd? Antwoord op deze en andere vragen vindt u op www.kagerzoom.info.

Voorgeschiedenis

Grondeigenaren en vele andere gebruikers en belanghebbenden hebben belang bij de toekomst van de Kagerzoom. De Kagerzoom is een natuur- en recreatiegebied tussen Warmond en Leiden, waar ook ’t Joppe, Tengnagel en De Strengen deel van uit maken. De kwaliteitsimpuls voor dit gebied slaagt alleen, wanneer zij meedenken en meedoen. Daarom raadpleegde de gemeente Teylingen eind 2016 deze partijen met hulp van een enquête en straatinterviews. Zo ontstond een globaal beeld van behoeften, kansen en bedreigingen voor de Kagerzoom. Een afvaardiging van bewoners en belanghebbenden gebruikte de verzamelde kennis en ideeën in 2017 om tot een ontwikkelrichting te komen. Dat gebeurde in een werkatelier. Wij verwerkten de resultaten in de globale visie (de brochure ‘Kagerzoom – Levend landschap’) die op 23 januari 2018 gepresenteerd werd in de Regenboogkerk in Leiden.