Denk mee met het raadsprogramma

Het conceptraadsprogramma van VVD, Trilokaal en D’66 is klaar.

Het heet ‘Vitaal Teylingen 2018-2022’. In het programma staat wat de coalitie de komende vier jaar wil bereiken. Het bestaat uit vijf thema’s: Prettig Wonen, Sociaal en Zorg, Ondernemen, Duurzaamheid en Modern Bestuur.

Mist u iets? Bijvoorbeeld een onderwerp waar de gemeente de komende vier jaar volgens u mee aan de slag moet? De coalitiepartijen horen dat graag van u! Geef het uiterlijk 20 mei door via www.vitaalteylingen.nl.

De coalitiepartijen gebruiken uw inbreng om het raads- of collegeprogramma te verbeteren waar mogelijk. Uw inbreng wordt meegenomen naar een workshop met raad op 22 mei. Ook raadsleden denken dan mee met het conceptprogramma. Daarna wordt het raadsprogramma aangepast. De aangepaste versie wordt 31 mei besproken in de raad.

Het conceptraadsprogramma gaat vooral in op de vraag WAT de coalitie wil bereiken. Het HOE is aan het College. Het HOE wordt direct na vaststelling van het raadsprogramma uitgewerkt in een Collegeprogramma. Ook dat gebeurt in overleg met betrokken inwoners, bedrijven en organisaties uit Teylingen.

Conceptraadsprogramma