Brainstorm over sportoverleg

Hoe geef je als sportvereniging uitvoering aan een thema als alcoholmatigingsbeleid? En hoe ondersteun je sporttalenten optimaal?

Als het aan de gemeente ligt, wordt er in een georganiseerd sportoverleg over dit soort thema’s gesproken.

Op 14 maart van 20.00 tot 22.00 uur is er een bijeenkomst met sportverenigingen- en stichtingen over hoe dit sportoverleg vorm kan krijgen. Wethouder Brekelmans doet de aftrap.  

De uitvoeringsagenda bevat de gemeentelijke ambities op het gebied van sport. De gemeente ziet meerwaarde in een georganiseerd sportoverleg met verenigingen en eventueel bij het thema passende maatschappelijke organisaties. Winnen doe je namelijk met z’n allen (Johan Cruyff)! Dit sportoverleg kan advies uitbrengen aan de gemeente over de uitwerking van de thema’s in de uitvoeringsagenda. Het gaat daarmee dus om het algemene sportbelang in Teylingen en nadrukkelijk niet om verenigingsbelangen.  

Aanmelden

De besturen van alle sportverenigingen zijn per mail uitgenodigd voor de bijeenkomst. Zij kunnen zich aanmelden tot en met 5 maart via beleidsondersteuningsociaaldomein@hltsamen.nl.

sportveld