Bovendek parkeergarage gedeeltelijk afgesloten

Het bovendek van de nieuwe parkeergarage bij station Sassenheim is vanaf donderdag 26 april gedeeltelijk afgesloten. Dit om de definitieve vloercoating aan te brengen.

Sinds eind 2017 is het parkeerdek P+R Sassenheim geopend en wordt veelvuldig gebruikt. Vanwege de slechte weersomstandigheden eind vorig jaar is het parkeerdek nog niet voorzien van een definitieve vloercoating. Het aanbrengen van de definitieve vloercoating is uitgesteld tot het voorjaar van 2018. Het voorjaar biedt meer kans op goede omstandigheden voor het aanbrengen van de coating. De werkzaamheden duren tot juni 2018, mits er voldoende goed weer is.

Werkzaamheden

Om te voorkomen dat het parkeerdek volledig moet worden afgesloten en om de overlast zoveel mogelijk te beperken wordt het parkeerdek gefaseerd gecoat. Dit betekent dat het parkeerdek gedeeltelijk wordt afgesloten. Tijdens het aanbrengen van de vloercoating blijven de parkeerplaatsen op de begane grond en delen van het parkeerdek bereikbaar voor parkeerders. 

Verkeersmaatregelen

Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, de verkeersveiligheid op het parkeerdek te kunnen waarborgen en de hinder voor de automobilisten zoveel mogelijk te voorkomen worden diverse verkeersmaatregelen genomen. Per fase wordt de benodigde afrastering, bebording en (tijdelijke) verkeerslichten aangebracht. Parkeerders wordt gevraagd om de borden en verkeerslichten te volgen aangezien de rijrichting wordt aangepast.

Wegsleepregeling 

Op informatieborden staat de fasering aangegeven. Wanneer een gedeelte afgesloten is geldt een verkeerverbod op dat gedeelte. Hierbij is een wegsleepregeling van kracht en worden de auto’s weggesleept die op de aangegeven datum niet weg zijn.

Beperkt parkeren bovendek

Door de werkzaamheden zijn er op het parkeerdek minder parkeerplaatsen beschikbaar. Gezien het huidige gebruik van de parkeervoorziening, verwachten we niet dat er een tekort aan parkeerplaatsen ontstaat. Wel willen wij parkeerders erop wijzen dat er niet mag worden geparkeerd bij omliggende bedrijven zoals DIRK supermarkt, McDonald’s en Van der Valk, want dit zijn particuliere terreinen. Ook vragen wij u om niet te parkeren in de woonwijk aan de andere kant van de A44. Wij willen de overlast voor de omwonenden zoveel mogelijk beperken.

Meer informatie

Voor vragen over de uitvoering van deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer Arjan van der Kooij van bouwbedrijf Aan de Stegge Twello B.V. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 0571-277331. De gemeente Teylingen en Bouwbedrijf Aan de Stegge Twello vragen begrip voor de tijdelijke overlast.