Behoefteonderzoek sportaccommodaties Teylingen leidt tot vervolgvraag

Er is een verdere verdieping nodig naar de kwalitatieve behoefte in het gebruik van de accommodaties. Dit blijkt uit onderzoek naar de huidige behoefte aan binnensportaccommodaties in Teylingen. ICS Adviseurs voerde dit onderzoek in april, mei en juni uit op verzoek van de gemeente Teylingen.

Woensdagavond 12 juli werden de conclusies en aanbevelingen aan zo’n dertig aanwezigen gepresenteerd in sportcomplex Wasbeek in Sassenheim.

Verschillende gebruikers van binnensportaccommodaties gaven aan dat zij gebrek ervaren aan overdekte trainingsruimte. Daarom wijken zij uit naar voorzieningen buiten de gemeente Teylingen. Ook bleek dat KTS Voorhout behoefte heeft aan meer ruimte voor bewegingsonderwijs. Daarnaast leidt de woningbouw in het project Hooghkamer in de toekomst mogelijk tot een groeiende vraag naar sportfaciliteiten.

Dit alles was aanleiding om onderzoek te doen naar de behoefte aan binnensportaccommodaties in relatie tot het beschikbare aanbod. De onderwijsaccommodaties zijn ook meegenomen in dat aanbod.

Resultaten en reacties deelnemers

Het onderzoek geeft een feitelijke weergave van de huidige situatie van vraag en aanbod. Getalsmatig lijkt er voldoende capaciteit voor breedtesport maar daar valt qua kwalitatieve eisen wel wat op af te dingen. Een van de aanbevelingen in het rapport was om een deel van de hal gebruiken zodat het andere deel voor een andere sport kan worden gebruikt.

Uit de reacties woensdagavond bleek echter dat grotere verenigingen behoefte hebben aan het gebruik van de hele hal in plaats van een deel ervan. Ook maakten diverse deelnemers duidelijk dat niet alle accommodaties geschikt zijn voor alle sporten.

Vervolgonderzoek

Wethouder Bas Brekelmans: “Dit rapport geeft aan dat we nader kwalitatief onderzoek moeten doen naar de behoeften van de verenigingen. Daarnaast willen we ook kijken of het mogelijk is om de bezetting slimmer te regelen, want daar is wel winst te behalen.” Het laatste vraagt goede samenwerking van de verenigingen en Stiwa, die de accommodaties exploiteert. Na afronding van het vervolgonderzoek krijgt de gemeenteraad oplossingsrichtingen voorgelegd.

bijeenkomst onderzoek sportaccomodaties