10 vuurwerkvrije zones dit jaar

Tijdens deze jaarwisseling heeft het college twee extra nieuwe vuurwerkvrije zones aangewezen. Een zone bevindt zich rondom de kruising van de Parklaan/Kerklaan in Sassenheim en een zone is in de omgeving van de Wasbeeklaan in Warmond. In totaal heeft de gemeente Teylingen dit jaar 10 vuurwerk vrije zones. Binnen de vuurwerkvrije zones mag geen vuurwerk worden afgestoken.

Acht zones waren vorig jaar ook al aangewezen als vuurwerkvrije zone, deze gebieden liggen rond zorgcomplexen waar mensen met dementie verblijven en rond kinderboerderijen.

De twee nieuwe vuurwerkvrije zones zijn er bij gekomen op initiatief van bewoners. Dit jaar hebben twee bewoners aangegeven een vuurwerkvrije zone in hun eigen buurten te willen. Zij hebben daarvoor de benodigde consensus van minimaal 75% in hun buurten gehaald. Deze consensus hebben zij bereikt door met enquêteformulieren langs de deuren van de buurtbewoners te gaan om hiermee hun toestemming te krijgen voor een vuurwerkvrije zone in de buurt. 

Op de pagina vuurwerkvrije zone leest u meer over waar de zones zich bevinden en kunt u ook de kaarten raadplegen.