Meer nieuws

 • 10 vuurwerkvrije zones dit jaar

  Tijdens deze jaarwisseling heeft het college twee extra nieuwe vuurwerkvrije zones aangewezen. Een zone bevindt zich rondom de kruising van de Parklaan/Kerklaan in Sassenheim en een zone is in de omgeving van de Wasbeeklaan in Warmond. In totaal heeft de gemeente Teylingen dit jaar 10 vuurwerk vrije zones. Binnen de vuurwerkvrije zones mag geen vuurwerk worden afgestoken.

 • Tussen 14 en 25 jaar? Wat vind jij?

  Jongeren in de gemeente Teylingen in de leeftijd tussen 14 en 25 jaar ontvangen deze week een brief van de burgemeester met het verzoek om mee te doen aan een enquête over wat zij belangrijk vinden.

 • Dementievriendelijk Teylingen

  Wij starten deze week met de campagne Dementievriendelijk Teylingen. Zowel online als offline brengen wij informatie, wetenswaardigheden en ervaringsverhalen om de bewustwording rondom het onderwerp te vergroten.

 • P+R Station Sassenheim geopend

  Het P+R Station Sassenheim is geopend op 22 november 2017.

 • Gesprek Transformatieagenda Wmo

  Meer dan 100 Bollenstrekers grepen op 8 november de gelegenheid aan om met elkaar in gesprek te gaan over onderwerpen uit de Transformatieagenda Wmo. Zo waren onder meer ervaringsdeskundigen, vrijwilligers, cliëntvertegenwoordigers, zorgprofessionals, welzijnsmedewerkers, raadsleden en lokale bestuurders vertegenwoordigd.

 • Economische Agenda Duin- en Bollenstreek

  Donderdagavond 9 november stelden de gemeenteraden van Noordwijk, Hillegom en Noordwijkerhout het Uitvoeringsprogramma van de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek vast.

 • Grondexploitatie overeenkomst Hooghkamer

  (Publicatie op grond van artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening)

  Op 24 september 2015 heeft de gemeenteraad het ‘bestemmingsplan Hooghkamer 2011, 2e herziening’ en het ‘exploitatieplan Hooghkamer 2011, 2e herziening’ vastgesteld.

 • Bestemmingsplan Sassenheim-Oost vastgesteld

  De gemeenteraad van Teylingen heeft op 29 juni 2017 het bestemmingsplan ‘Sassenheim Oost’ met identificatienummer NL.IMRO.1525.BP2015SAS05009-0401 gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen.

 • Afspraak informatie omgevingsvergunning

  De landelijke wet- en bouwregelgeving verandert voortdurend. Dat maakt het niet altijd eenvoudiger om een omgevingsvergunning aan te vragen. Daarom informeren wij u graag als u door de bomen misschien het bos niet meer ziet

 • Plastic, blik en drinkpakken in één zak

  Sinds 1 februari 2016 kunt u ook drinkpakken en blik aanbieden in de zakken met het plastic verpakkingsafval.