Verslag wijkmarkt 9 november

Donderdag 9 november was de wijkmarkt voor bewoners van de oostkant van Sassenheim. De wijk ligt tussen de Menneweg, Parklaan, Hoofdstraat, Warmonderweg en de spoorlijn.

Veel belangstelling voor wijkmarkt Sassenheim

Alle 1686 huishoudens in deze wijk hebben een uitnodiging voor de wijkmarkt ontvangen. Ruim 120 bewoners bezochten de wijkmarkt.

Bij de marktkramen spraken wijkbewoners over verschillende onderwerpen met wethouders, raadsleden en medewerkers van de gemeente Teylingen. De inwoners hadden o.a. vragen over de geplande verandering van een aantal rotondes naar dynamische verkeerslichten om de doorstroming te versnellen. Ook de bouwplannen van Teylingerhof en Bloementuin wekten de interesse. Daarnaast waren er o.a. vragen over verkeersveiligheid, begaanbaarheid van trottoirs en het groenonderhoud.

De wijkmarkt was bij de Bernardus in Sassenheim.

Ontvangst Bernardus

Om 20.00 uur heet burgemeester Carla Breuer iedereen welkom, waarna ze het woord geeft aan Leo Bellekom, Manager Zorg Teylingen bij Marente en locatiemanager van de Bernardus. Leo “Ik ben trots op de Bernardus en alles wat we hier doen. Er is veel verbouwd de afgelopen jaren”. In de Bernardus wonen zo’n 90 mensen op gesloten afdelingen, daarnaast heeft Bernardus een woonzorgcentrum met appartementen voor mensen in een rollator of rolstoel. Daartussen ligt restaurant ’t Binnenhof. “Wat de Bernardus kenmerkt zijn de sfeer en de gezelligheid. Bernardus is goed in haar activiteiten, er worden hier heel veel activiteiten voor de ouderen van binnen en buiten de Bernardus georganiseerd”.

Sinds mei dit jaar heeft Bernardus ook specialistische dagbehandeling voor jonge mensen met dementie. Leo geeft aan: “Zowel voor de jonge mensen met dementie als voor alle ouderen streven we ernaar om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, waarbij ze één of meer dagdelen per week hiernaartoe kunnen komen”. Er maken ongeveer 80 tot 100 mensen gebruik van de dagbesteding.

Tot slot vertelt Leo over de nieuwe belevingstuin en het project Grijs, Groen en Gelukkig. De tuin rondom Bernardus wordt ingericht als duurzame belevingstuin en ontmoetingsplaats voor bewoners, bezoekers en de buurt. Bernardus wil voor deze mensen een tuin realiseren die uitgaat van: prikkeling, herkenning en veiligheid. Waar mensen in kunnen 'meewerken' en in kunnen vertoeven, alléén of met de mensen die hun dierbaar zijn. Een plek die ook integraal onderdeel wordt van het dagbestedingsprogramma voor bewoners en gebruikers.

Samen met het IVN natuureducatie gaat Bernardus in december starten met het project Grijs, Groen en Gelukkig. Met hulp van betrokken zorgverleners, vrijwilligers en omwonenden wil IVN ouderen laten genieten van natuurbeleving, beweging en de buitenlucht.

Indruk van de wijk

Burgemeester Carla Breuer vertelt vervolgens over de grootte van de wijk en vraagt uit welke buurten de mensen komen. Daarna geeft ze het woord aan wethouder Kees van Velzen en wat zijn indruk van de wijk is.

Wethouder Kees van Velzen: “De wijk ligt er goed bij en scoort net iets boven de 2, niveau basis. Er ligt in deze wijk weinig hondenpoep”. Er volgt wat gemor en gelach uit de zaal. Kees: “We krijgen relatief weinig klachten uit deze wijk, wel wat klachten over overhangend groen. Verder ziet de wijk er redelijk verzorgd uit”. 

Aansluitend vertelt Kees over de nieuwe website en app Fixi, waarmee inwoners eenvoudig een melding kunnen maken over bijvoorbeeld overhangend groen, een paaltje dat scheef staat, kapotte stoeptegels of verkeersborden. “Als u iets ziet wat kapot is, maak er een foto van met uw telefoon en meld het via de fixi website of app. Uw melding wordt doorgegeven aan onze servicebussen, die de zaken binnen 48 uur proberen op te lossen.

Burgemeester Carla Breuer vult aan dat de Fixi app vernieuwd is en dat mensen in de App of Playstore moeten kiezen voor het lichtgroene icoontje. 

Daarnaast is het ook mogelijk om telefonisch een melding te maken. De medewerkers van het Informatiecentrum voeren de melding dan in Fixi in.

Wijkjournaal

Aansluitend krijgen de bezoekers de wijkjournaalfilm te zien. In deze film vertellen de Tewis Zandbergen en Bob Keeven over de belangrijkste punten in deze wijk.

De onderdelen van de film zijn:

 • Nieuwe wijken Bloementuin en Teylingerhof
 • Sociaal team
 • Bouw parkeerdek en fietsenstalling station
 • Rijnlands lyceum Sassenheim
 • Verplaatsing Dirk en Hoogvliet
 • Burendagen Knorrenburg en Bevrijdingshove
 • Kermis
 • De Groene Uitdaging
 • Revitalisering bedrijventerrein
 • HOV lijn
 • Respijtzorg

De film staat op het YouTube kanaal van de gemeente Teylingen:   

Interviews

Na de film interviewt burgemeester Carla Breuer de tijdelijke wijkregisseur Karin Heppener. Sinds maart werkt Karin als tijdelijk wijkregisseur. Zij is het eerste aanspreekpunt als u ideeën of suggesties voor uw straat of wijk heeft. Karin: “Heeft u een idee voor uw wijk, neem dan contact met mij op en dan kijken we wat wel en niet kan en wie we daarbij kunnen betrekken. Ook denk ik graag met u mee om draagvlak te creëren voor het idee”. De wijkregisseur is te bereiken via telefoonnummer 14 0252 of per e-mail via wijkregisseurteylingen@hltsamen.nl.

Tot slot interviewt burgemeester Breuer de Bijzonder Opsporingsambtenaar Annette Kobes en wijkagenten Peter de Boer en Dirk Meinders. Annette werkt nu zo’n 10 jaar in Teylingen en het laatste jaar ook voor Hillegom en Lisse. Annette: “Veel mensen kennen mij waarschijnlijk van de markt waar ik regelmatig controleerde of fietsers zich aan de regels houden. Als u mij ziet lopen of fietsen, laat me gewoon stoppen en spreek me aan. Ik sta overal voor open”.

Wijkagent Peter de Boer, werkt al 38 jaar bij Teylingen. Peter: “Ik ben hier ook als wijkbewoner, ik woon in deze wijk en voel mee met u als bewoner van de wijk. Zelf vind ik het een prettige en veilige wijk en ben ik tevreden over het wonen en de veiligheid in Teylingen”.

Wijkagent Dirk Meinders werkt zo’n 40 jaar in Teylingen. “En ik blijf hier werken, het is een fijn dorp om te werken en te wonen. De jeugd doet het goed, er zijn weinig jongeren die een grote mond hebben”. Op de vraag hoe het gesteld is met de objectieve veiligheid geven de wijkagenten aan dat er de afgelopen tijd 4 inbraken zijn geweest in Teylingen en dat het prettig nieuws is dat de recent aangehouden inbreker nu 90 dagen vastzit.

Raadsleden, Gast in de raad en cursus Politiek actief

Aansluitend stellen de aanwezige raadleden zich voor:

Timon Zuurmond, Frans Nederstigt, Robin Konings, Bob Keeven, Bart van der Ploeg, René Hartvelt en Dion Piket. Ook Bas Brekelmans en Kees van Velzen stellen zich nog even voor.

Burgemeester Breuer geeft vervolgens aan dat iedere inwoner altijd welkom is bij de raads- en commissievergaderingen, deze zijn openbaar. “Ook zijn inwoners van harte welkom in ons huis, tijdens Gast in de raad”. Willekeurige inwoners ontvangen een uitnodiging voor Gast in de raad. Tijdens de 2,5 uur durende avond, zet de gemeenteraad kort uiteen wat ze doen en wordt er een bezoek gebracht aan de commisievergadering Ruimte. Tewis: “We proberen er echt iets leuks van te maken”. Frans Nederstigt vult aan dat je jezelf ook kunt aanmelden als je een keer gast in de raad wilt zijn.

Burgemeester Carla Breuer sluit het plenaire gedeelte af met informatie over de cursus Politiek Actief, die inmiddels voor de 3e keer heeft plaatsgevonden. Burgemeester Breuer: “Ik zie dat één van de jongste cursisten ook aanwezig is vanavond, Joshua. Hij heeft de cursus zojuist met succes afgesloten”. Joshua raadt de cursus echt aan. Hij heeft door de cursus meer begrip gekregen hoe alles werkt. In de cursus wordt gekeken naar politiek op landelijk en lokaal niveau en wordt aandacht besteedt aan zaken als lobbyen en debatteren.

Marktkramen

Na het plenaire gedeelte gaan inwoners in gesprek met raadsleden, collegeleden, ambtenaren, de politie of de BOA bij de verschillende marktkramen:

 • Openbare orde & veiligheid
 • Scholen, spelen, groen en uw straat
 • Verkeer, bouwplannen en sport
 • Duurzaam, sociaal & zorg

De meldingen over de openbare ruimte konden ter plekke ingevoerd worden in Fixi. Dit waren deze avond 4 meldingen. De overige opmerkingen en reacties die tijdens de wijkmarkt zijn gemaakt worden verwerkt en met de acties die daaruit voortkomen, binnen zes weken gepubliceerd op deze website.