Meedenken met beleid of plannen

Via Bouwen en verbouwen – bestemmingsplannen vindt u een overzicht van belangrijk beleid, ruimtelijke projecten en andere plannen waar wij mee bezig zijn of in de toekomst mee aan de slag gaan.

Bij de meeste plannen is aangegeven met wie wij samenwerken, óf u nog mee kunt denken en wat voor u de mogelijkheden zijn om mee te doen. Wat uw rol en invloed is, is in iedere situatie anders. Soms kunt u bijvoorbeeld alleen meedenken of –praten als u in de straat of wijk woont waar het plan over gaat. Per plan is ook aangegeven wie aanspreekpunt is en wanneer en waar bijeenkomsten plaatsvinden die u kunt bijwonen.

Online

Bij veel plannen gaan wij in de toekomst online met u samenwerken. U wordt dan doorgeleid naar speciale websites daarvoor. U kunt ons bereiken via gemeente@teylingen.nl of bellen via telefoonnummer 14 0252.