Contact met gemeenteraad

Mail of bel ons

Stuur ons een e-mail met uw mening over een onderwerp via gemeenteraad@raadteylingen.nl. E-mails gericht aan de raad zijn openbaar. Raadsleden vertegenwoordigen de bevolking. Zij staan open voor uw ideeën.

Fractievergaderingen

Op maandag voorafgaand aan de commissie- en raadsvergadering vinden de fractievergaderingen plaats. Bij de fracties bent u welkom om zaken kenbaar te maken aan de raadsleden. Graag vooraf aanmelden bij de fractievoorzitter.

Spreekrecht

U kunt ook gebruik maken van het spreekrecht aan het begin van de commissie- of raadsvergadering. Dit is een mogelijkheid om de gemeenteraad toe te spreken. Graag ontvangt de griffie vooraf de tekst van uw inspraak via de e-mail.

Plaats uw onderwerp op de agenda!

Denkt u wel eens ‘daar zou de politiek iets aan moeten doen!’? Met een burgerinitiatief plaatst u zelf iets op de agenda van de gemeenteraad en zo beïnvloedt u de gang van zaken in onze gemeente. In Teylingen is één handtekening al genoeg om een burgerinitiatief in te dienen. De griffie bekijkt graag met u of uw onderwerp geschikt is en kan u helpen bij het maken van de tekst. Enthousiast? Neem dan contact op met de griffie.

Griffie

E-mail    gemeenteraad@teylingen.nl (e-mails gericht aan de raad zijn openbaar)
Telefoon: 0252-783 590