Gemeentegids en plattegrond

De digitale gemeentegids van Teylingen bevat de adresgegevens van de verenigingen, organisaties, stichtingen en instellingen in Teylingen. Deze gegevens zijn gekoppeld aan een digitale plattegrond.

Aanmeldingen, aanvullingen op en wijzigingen in de gemeentegids zijn van harte welkom. Stuur daarvoor een e-mail naar: redactie@aksemedia.nl o.v.v. gemeentegids Teylingen.

  • Digitale gemeentegids

  • Toegankelijke Digitale Gemeentegids (de informatie in deze gids is toegankelijk voor mensen met een visuele, auditieve, verstandelijke of motorische beperking. Maar ook voor senioren, mensen met kleurenblindheid of dyslexie en mensen die Nederlands als tweede taal spreken)

Plattegrond Teylingen

De plattegrond van Teylingen wordt eens in de twee jaar huis-aan-huis bezorgd. In 2016 ontvangen inwoners van Teylingen de nieuwe plattegrond.

Digitale plattegrond