Welstand

Commissie Welstand

Eens per twee weken (in de even weken) op maandag vanaf 9.30 uur behandelt een deskundige van de Welstandscommissie de bouwplannen in het gemeentekantoor. In de vakantieperiode en rondom de feestdagen kan hiervan worden afgeweken. Dit wordt gepubliceerd in de Teylinger en op onze website. De bijeenkomsten zijn openbaar.

Voor meer informatie over de agenda kunt u de vrijdag voor de bijeenkomst contact opnemen met het team Vergunningen via telefoonnummer 14 0252.

De voltallige welstandscommissie vergadert op donderdagmiddag in de oneven weken in het Groothandelsgebouw, Stationsplein 45 in Rotterdam.

Tijdens deze vergaderingen worden alleen plannen behandeld die eerst door de gemandateerde welstandscommissie zijn behandeld.

Wilt u een bouwplan laten toetsen aan de welstandsnota voordat u een omgevingsvergunning aan gaat vragen, dan kunt u een vooroverleg (voorheen principeverzoek) indienen. U kunt daarbij aangeven of u het plan aan de welstandscommissie wilt toelichten. De behandelend ambtenaar neemt dan contact met u op om een afspraak te maken. Voor dit vooroverleg worden wel leges in rekening gebracht met een minimum van € 125,- en een maximum van € 1.000,-. De exacte leges zijn afhankelijk van de hoogte van de bouwsom. Mocht u op basis van dit vooroverleg een aanvraag doen voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning, dan zullen deze eerder betaalde leges hierop in mindering gebracht worden.