Bouwen en verbouwen

Wilt u gaan (ver)bouwen? Dan heeft u daarvoor meestal een vergunning nodig.

Kosten

De kosten van de (omgevings)vergunning hangen samen met de bouwkosten.

Voor de tarieven verwijzen wij u naar titel 2, hoofdstuk 3 van de legesverordening 2017.

Aanvragen

U heeft niet altijd een omgevingsvergunning nodig. In een aantal gevallen mag u vergunningvrij bouwen of is een melding voldoende. Bij het Omgevingsloket kunt u controleren u of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

De aanvraag doet u via het Omgevingsloket. Particulieren kunnen de vergunning digitaal aanvragen (met DigiD) of het formulier downloaden en uitprinten. Ondernemers kunnen de vergunning alleen digitaal indienen (met E-herkenning).

Vooradvies

Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, kunt u een vooradvies aanvragen. De gemeente toetst uw voorstel aan het bestemmingsplan en legt het voor aan een commissie.

Een vooradvies heeft geen juridische status en is niet openbaar.

Meer informatie