Bomen kappen

Meestal heeft u voor het kappen of drastisch snoeien van een houtopstand (vaak een boom) geen omgevingsvergunning nodig, tenzij deze door het college als beschermingswaardig is aangewezen. Is dit het geval en bent u eigenaar van die boom? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen via omgevingsloket.nl.

Kosten

De kosten voor een vergunning voor het kappen van bomen bedragen € 51,10. Onder voorbehoud van goedkeuring door de raad op 15 december 2016 wordt dit € 51,50.

Aanvragen

In heel Teylingen heeft u voor het kappen van alle door burgemeester en wethouders als beschermingswaardig aangemerkte bomen en houtstanden een vergunning nodig. Een plattegrond met al het beschermingswaardige groen per kern treft u hieronder aan. Onder het kappen van bomen wordt verstaan het kappen, verplaatsen of drastisch snoeien van gemeentelijke of particuliere bomen. Onder houtopstand moet worden verstaan: hakhout, een houtwal, bosplantsoen of een of meer bomen.
 

Staat de boom binnen het beschermd dorpsgezicht van Warmond? Dan moet u ook een aanlegvergunning aanvragen.

Is de boom die u wilt kappen door burgemeester en wethouders als beschermingswaardig aangewezen, dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket. Log in via DigiD.

Vervolgprocedure

U krijgt schriftelijk antwoord van de gemeente. De gemeente kan aan de vergunning bepaalde voorwaarden verbinden, zoals een herplantplicht. De gemeente kan ook een termijn stellen waarbinnen moet worden voldaan aan de herplantverplichting.

Bezwaar

Als de vergunning is verleend, moet u 6 weken wachten voordat u de werkzaamheden mag uitvoeren. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden bezwaar indienen tegen de verleende vergunning.