Vergunningen en meldingen

Als u wilt bouwen of verbouwen, heeft u in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig.

Omgevingsvergunning

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ingevoerd. Met deze wet heeft de overheid de vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd in de omgevingsvergunning.

Afspraak informatie omgevingsvergunning

De landelijke wet- en bouwregelgeving verandert voortdurend. Dat maakt het niet altijd eenvoudiger om een omgevingsvergunning aan te vragen. Daarom informeren wij u graag als u door de bomen misschien het bos niet meer ziet.

Flitsvergunning

Een flitsvergunning is een complete vergunningaanvraag waarop binnen twee werkdagen kan worden beslist.

Bouwen en verbouwen

Wilt u gaan (ver)bouwen? Dan heeft u daarvoor meestal een vergunning nodig.

Bouwmeldingen

Heeft u een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen gekregen en wilt u van start gaan met de bouw of bent u klaar met de werkzaamheden? Dan moet u bij de gemeente een melding doen.

Slopen

Sloopplannen? Bekijk hier of u het vooraf moet melden.

Kappen van bomen

Vergunning voor het kappen van een boom aanvragen.

Gebruik gemeentegrond

Wilt u een voorwerp of stof aan, op, in, over of boven de openbare weg plaatsen? Dan heeft u in sommige gevallen een ontheffing nodig. In andere gevallen kunt u volstaan met een melding.

Gepubliceerde vergunningen

Op deze pagina vindt u de vergunningen die wij wekelijks publiceren in de gemeenteberichten in De Teylinger.