Monumentensubsidies

In 2016 is het weer mogelijk om subsidie te krijgen voor een deel van de onderhoud- en restauratiekosten aan gemeentelijke monumenten.

Hiervoor is een subsidieplafond vastgesteld van € 25.000,-.

Iedere eigenaar van een gemeentelijk monument kan een subsidie aanvragen. Zolang de aanvraag in behandeling is mogen de werkzaamheden nog niet beginnen. Onderhoud- en restauratiekosten die voor subsidie in aanmerking kunnen komen zijn bijvoorbeeld de kosten van aannemers, leges, architecten en adviseurs. De subsidie bedraagt maximaal € 2.500,- bij onderhoud en € 5.000,- bij restauratie. Alle bepalingen voor het verkrijgen van subsidie zijn vastgelegd in de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Teylingen. Dit stuk kunt u hieronder downloaden.

Het aanvraagformulier 'subsidie gemeentelijke monumenten', kunt u per mail aanvragen via onderstaande link.

Meer informatie over onderhoud en restauratie van monumenten

Met de Groene Menukaart (www.degroenemenukaart.nl) bekijkt u voorbeelden van wat er mogelijk is om uw historische pand duurzamer te maken. Eigenaren van een gemeentelijk monument kunnen met vragen over monumenten terecht bij de coaches van de Restauratiewijzer. Deze online hulp was al beschikbaar voor eigenaren van een rijksmonument. U vindt deze informatie op de website van het Restauratiefonds.

Informatie

Carol Bekker, afdeling Ruimte /14 0252