Monumentencommissie Teylingen

De vergaderingen van de Monumentencommissie Teylingen vinden plaats op vrijdagochtend in het Gemeentekantoor in Sassenheim. De exacte aanvangstijd leest u in de agenda van de vergadering die ook op deze website wordt geplaatst als deze beschikbaar komt.

Locatie

Het Gemeentekantoor in Sassenheim.

Aanvang

De vergaderingen beginnen in principe om 9.30 uur. De exacte aanvangstijd leest u in de agenda van de vergadering die ook op deze website wordt geplaatst.
De vergaderingen zijn openbaar. Als hiertoe aanleiding bestaat, beslist de commissie tijdens de vergadering of over een bepaald onderwerp alsnog besloten wordt vergaderd.

Heeft u vragen over de monumentencommissie? Neem dan via de mail contact op met Carol Bekker (c.bekker@hltsamen.nl).