Gemeentelijk monument, aanwijzing

U kunt een gebouw of terrein laten aanwijzen als gemeentelijk monument, als het van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of vanwege de cultuurhistorische waarde. De aanwijzing tot gemeentelijk monument heeft tot gevolg dat er strengere regels gelden. Het monument mag bijvoorbeeld alleen gewijzigd of gesloopt worden als er bouw-, sloop- en monumentenvergunningen zijn afgegeven voor de werkzaamheden aan het monument. Bij de gemeente is een overzicht te verkrijgen van de gebouwen en terreinen die zijn aangewezen als gemeentelijke monument. Hier kunt u het overzicht ook inzien.

U kunt een verzoek tot aanwijzing van een gemeentelijk monument indienen bij de gemeente. In uw verzoek vermeldt u om welk gebouw of terrein het gaat en waarom dat als beschermd monument aangewezen zou moeten worden.

Voorwaarden

Een verzoek om uw pand, terrein of roerende zaak te laten aanwijzen als beschermd gemeentelijk monument kunt u alleen indienen als u belanghebbende bent, oftewel:

 • eigenaar;
 • of 'zakelijk gerechtigde' (zoals vruchtgebruiker of erfpachter).

Bij de beoordeling van een pand, terrein of roerende zaak als beschermd monument let het bevoegd gezag op:

 • de architectonische waarde in historisch verband. Dit betekent dat de bouwstijl van het pand typerend is voor een bepaalde periode;
 • een lokale historische waarde. Er hebben bijvoorbeeld beroemde mensen gewoond;
 • het kenmerkend zijn van een pand, terrein of roerende zaak voor de regio;
 • de cultuurhistorische waarde.

Kosten

Voor informatie over de kosten inzake een verzoek om uw pand, terrein of roerende zaak te laten aanwijzen als beschermd gemeentelijk monument, neemt u contact op met Carol Bekker:

Aanvraag

Verzoek indienen

Het indienen van een verzoek om uw pand te laten aanwijzen als beschermd gemeentelijk monument doet u:


Schriftelijk

U schrijft een brief aan de gemeente. Daarin geeft u duidelijk aan waarom uw pand in aanmerking moet komen voor deze titel. Bij deze brief voegt u, naast enkele foto’s, ook gegevens over:

 • de architect;
 • de bouwstijl;
 • het bouwjaar;
 • archeologische vondsten;
 • belangrijke voormalige bewoners;
 • belangrijke historische gebeurtenissen die in of rond uw pand hebben plaatsgevonden.

 

Indien u niet wilt dat uw eigendom op de monumentenlijst staat, moet u in uw schriftelijke bezwaar de reden hiervoor aangeven.

 

Verdere procedure

De gemeente vraagt vervolgens advies aan de gemeentelijke monumentencommissie. Na ontvangst van het advies beslist het college van burgemeester en wethouders over de aanwijzing.

 

Vragen

Voor meer informatie over onderhouds- en/of restauratiesubsidie voor monumenten of het laten aanwijzen van een pand tot monumentaal pand, kunt u contact opnemen met de gemeente.