Duurzaamheidslening Teylingen

De Duurzaamheidslening is een aantrekkelijke lening die u via de gemeente kunt afsluiten om energiebesparende maatregelen in- en aan uw woning te financieren.

duurzaamheidslogo

Waarom investeren in energiebesparing?

Met energiebesparende maatregelen creëert u lagere maandlasten, meer wooncomfort en stijgt mogelijk de waarde van uw woning. En: u draagt bij aan een beter klimaat! De meeste energiebesparende maatregelen verdient u in de loop van de tijd vanzelf weer terug, dankzij de lagere energierekening.

Hoe werkt een Duurzaamheidslening?

De duurzaamheidslening biedt u de mogelijkheid om duurzame maatregelen aan uw woning te financieren tegen een aantrekkelijke rente. De looptijd van de lening is 10 jaar voor maatregelen tot €7.500,- en 15 jaar voor hogere bedragen. U kunt minimaal € 2.500,- lenen en maximaal € 25.000,-.

Wat zijn de voorwaarden voor een Duurzaamheidslening?

 • U bent eigenaar én bewoner van de woning waarvoor de lening voor de energiebesparende maatregelen wordt aangevraagd.
 • Het betreft een bestaande woning.
 • De maatregel levert een energetische verbetering op die eenvoudig en objectief is aan te tonen.
 • De aanvraag voor een duurzaamheidslening moet vóór het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen bij de gemeente ingediend worden.
 • De aanvrager mag niet ouder zijn dan 75 jaar.

Energiebesparende maatregelen die onder de duurzaamheidslening vallen

 • Dakisolatie
 • Gevelisolatie
 • Kleinschalige windturbine
 • Raamisolatie
 • Verwarmingsinstallatie
 • Vloerisolatie
 • Warmtepomp
 • Zonneboiler
 • Zonnepanelen
 • Groene daken en sedumdaken

Aanvragen Duurzaamheidslening

De eerste stap naar een succesvolle aanvraag is een toewijzing door de gemeente. Voor een aanvraag tot € 10.000,- is het volgende nodig:

 1. een opgave van de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;
 2. een opgave van de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes);
 3. een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

Bij een aanvraag waarbij de werkelijke kosten meer bedragen dan € 10.000,- is het tevens noodzakelijk om schriftelijk of digitaal in te dienen:

 1. een uitdraai van de energiemaatregelverkenner waaruit blijkt dat de voorgestelde maatregel(en) een minimale energetische verbetering van een labelstap oplevert of;
 2. een kopie van de samenvatting van het EPA-maatwerkadvies waaruit de energetische verbetering blijkt.

De aanvraag voor een lening wordt eerst getoetst door de gemeente.De gemeente kijkt in haar registratie of het huis door de aanvrager bewoond wordt en of de geplande maatregel op de lijst met energiebesparende maatregelen staat. Als dit akkoord is ontvangt de aanvrager van de gemeente een toewijzingsbrief. Vervolgens kan de lening verder aangevraagd worden bij de organisatie SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting).

De aanvrager stuurt zelf de aanvraagset van SVn met de toewijzing van de gemeente Teylingen, aan SVn. Zij voeren een financiële toets uit waarbij vooral gekeken wordt of de maandelijkse termijnen betaald kunnen worden. Vervolgens stuurt SVn een offerte voor de lening aan de aanvrager. Op dat moment beslist de aanvrager definitief over het aangaan van de lening.

Informatie

Voor meer informatie over de duurzaamheidslening kunt u contact opnemen met Brenda Broekhof of Kirsten Zwitser, coördinator Duurzaamheid, via telefoonummer 14 0252.