Ingediende bouwplannen inzien

Wilt u bouwplannen inzien die anderen bij de gemeente hebben ingediend? Bijvoorbeeld omdat u uw visie wilt inbrengen op het bouwplan? Dan kunt u de plannen bij de gemeente inzien.

Kosten

Een A4-kopie van de ter inzage liggende stukken kost € 0,55. Een kopie op A3-formaat kost € 0,75.

Bouwplannen inzien

U kunt ingediende bouwplannen inzien bij de gemeente. Er is een ruimte gereserveerd waar u de plannen kunt bekijken.

De gemeente publiceert alle bouwaanvragen. Bijvoorbeeld in een dag- of weekblad of digitaal. In deze publicaties leest u in welke fase de bouwaanvraag zich bevindt, hoe lang de bouwaanvraag ter inzage ligt en welke inspraakmogelijkheden u heeft.