Bestemmingsplan, op aanvraag

Wilt u uw woning een andere bestemming geven dan in het bestemmingsplan is toegestaan? Bijvoorbeeld omdat u van uw woning een winkel wilt maken. Dan kunt u de gemeente verzoeken tot het opstellen van een bestemmingsplan. Dit wordt ook wel een partiéle herziening van het bestemmingsplan genoemd.

 

Verzoek toegewezen/afgewezen

Als de gemeente positief staat tegenover uw verzoek tot het opstellen van een nieuw bestemmingsplan, dan moet de normale bestemmingsplanprocedure gevolgd worden. Als een verzoek tot het opstellen van het bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt afgewezen, is hiertegen beroep mogelijk bij de rechtbank. Hiervoor dient eerst de bezwaarschriftenprocedure te worden doorlopen.

 

Vragen

Voor meer informatie over het opstellen van een nieuw bestemmingsplan of partiële herziening van het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de gemeente.

 

Of kijk op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.