Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Herinrichting Ganzenwei en Kloosterwei

De gemeente is gestart met de voorbereidingen voor een herinrichting van Ganzenwei en Kloosterwei in Warmond. We doen dit omdat duurzaam onderhoud moet plaatsvinden aan het riool en de straten. Het biedt bovendien de kans om de openbare ruimte efficiënt, veilig en duurzaam in te richten. In mei is samen met bewoners gestart met het ontwerpen van de ruimte, in het najaar 2014 beginnen we met de werkzaamheden.

 

Ontwerp voor Ganzenwei en Kloosterwei vastgesteld

Op 24 september is aan de bewoners van Ganzenwei en Kloosterwei het voorlopige ontwerp
gepresenteerd. De opmerkingen van die avond zijn verwerkt in het definitief voorlopig ontwerp, dat op 22 oktober door het college is vastgesteld. De volgende stap is om een aannemer te selecteren. De aannemer zal dit ontwerp uitwerken tot een uitvoeringsontwerp.

Via de onderstaande links kunt u het vastgestelde ontwerp bekijken:

 

Ganzenwei en Kloosterwei blijven woonerven. Wel  is straks duidelijker welk deel bedoeld is voor rijden, lopen en parkeren, wat de veiligheid verbetert. De parkeerplaatsen worden breder en er komen ook meer parkeerplaatsen. Daarvoor moeten grote (en soms overlastgevende) bomen wijken. Het groene karakter van de wijk blijft uiteraard behouden, ook doordat de wijk omgeven is met veel groen. Iedereen kreeg de kans om zijn of haar vragen te stellen of opmerkingen te maken. Het plan is goed ontvangen.

De uitkomsten van de opmerkingen die gemaakt zijn tijdens de bewonersavonden en belevingsscan vindt u hieronder.

 

Uitvoering en fasering

In 2014 starten we met de uitvoering van de herinrichting van Ganzenwei en Kloosterwei. Dit zal gefaseerd plaatsvinden. Voordat de schop in de grond gaat wordt u uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst door de aannemer.

Eerst worden de bomen gerooid, vervolgens start het werk onder en boven de grond en in het voorjaar 2015 worden nieuwe bomen gepland. Dit betekent dat u in 2014 in meer en mindere mate overlast zult ervaren van de werkzaamheden, waarna het weer prettig, duurzaam en veilig wonen is in uw buurt. De aannemer zalgefaseerd te werk gaan, in een later stadium wordt u hierover geïnformeerd.

 

Nieuwsbrieven

 

Wat vooraf ging

 

Presentatie Voorlopig ontwerp op 24 september

Op 24 september werd op een drukbezochte bewonersavond het voorlopig schetsontwerp gepresenteerd. Dit werd met instemming ontvangen, er waren wel nog enkele details waar men vragen over had. Naar aanleiding van de opmerkingen van aanwezige buurtbewoners is het voorlopige ontwerp aangepast en verwerkt tot een definitief Voorlopig ontwerp.


Stukken bewonersbijeenkomst 24 september:

 

Ontwerpsessie op 5 juni

Op 5 juni was er een ontwerpsessie met de bewoners die zich als ontwerpambassadeur hebben aangemeld. Op deze avond gingen we met de groep ontwerpambassadeurs aan de slag om tot een ontwerp te komen. De ontwerpambassadeurs vertalen samen met een ingenieursbureau de wensen en knelpunten van bewoners naar een ontwerp voor de straat dat voldoet aan de randvoorwaarden van de gemeente. Zij behartigen de belangen voor (een deel van) de straat.

 

 

Bewonersavond 21 mei

We betrekken inwoners graag bij dit proces om met elkaar slimme oplossingen te bedenken voor een optimale leefomgeving. Op dinsdag 21 mei is een bewonersavond geweest waarin het wat, waarop en hoe van de herinrichting is toegelicht. Alle bewoners zijn voor deze avond via een brief uitgenodigd en gevraagd om vooraf input te geven over wat ze belangrijk vinden in hun eigen buurt. Dat kon schriftelijk via een antwoordkaart, maar ook mondeling. Op 21 mei ’s middags konden inwoners ook mondeling hun input meegeven aan vertegenwoordigers van de gemeente die in de buurt rond liepen. Ook konden bewoners zich aanmelden als ontwerpambassadeur om te komen tot een ontwerp.

 


Uitgelicht


Zoeken