Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Ganzenwei en Kloosterwei opnieuw ingericht

De gemeente is gestart met de voorbereidingen voor een herinrichting van Ganzenwei en Kloosterwei in Warmond. We doen dit omdat duurzaam onderhoud moet plaatsvinden aan het riool en de straten. Het biedt bovendien de kans om de openbare ruimte efficiënt, veilig en duurzaam in te richten. In mei gaan we met bewoners van de straten ontwerpen, najaar 2014 beginnen we met de werkzaamheden.

Ontwerp voor Ganzenwei en Kloosterwei vastgesteld

Eind september is aan de bewoners van Ganzenwei en Kloosterwei het voorlopige ontwerp
gepresenteerd. De opmerkingen van die avond zijn verwerkt in het definitief voorlopig ontwerp, dat op 22 oktober door het college is vastgesteld. De volgende stap is om een aannemer te selecteren en het werk voor te bereiden.

Via de onderstaande links kunt u het vastgestelde ontwerp bekijken:

 

Ganzenwei en Kloosterwei blijven woonerven. Alleen de “leesbaarheid” wordt beter aangeduid dan nu het geval is: straks is duidelijker welk deel bedoeld is voor rijden, lopen en parkeren. Duidelijker en veiliger. De parkeerplaatsen worden breder en er komen ook meer parkeerplaatsen. Daarvoor moeten grote (en soms overlastgevende) bomen wijken. Het groene karakter van de wijk blijft uiteraard behouden; vormend daarvoor zijn de randen van de wijk. Dit zijn de voornaamste
zichtbare bovengrondse wijzigingen. Het plan kon op instemming rekenen van de meeste bewoners. Iedereen kreeg de kans om zijn of haar vragen te stellen of opmerkingen te maken.

Wilt u weten wat er met uw inbreng (tijdens bewonersavonden en belevingsscan) is gedaan, dan kunt u dit via onderstaande links bekijken.

 

Presentatie Voorlopig ontwerp op 24 september

Op 24 september werd op een drukbezochte bewonersavond het voorlopig schetsontwerp gepresenteerd. Dit werd met instemming ontvangen, er waren wel nog enkele details waar men vragen over had. Naar aanleiding van de opmerkingen van aanwezige buurtbewoners is het voorlopige ontwerp aangepast en verwerkt tot een definitief Voorlopig ontwerp. De aannemer zal dit ontwerp uitwerken tot een uitvoeringsontwerp.

Hieronder vindt u alle relevante documenten:

 

Opmerkingen naar aanleiding van de belevingsscan & de verwerking daarvan

 

Meedenken als bewoner

We betrekken inwoners graag bij dit proces om met elkaar slimme oplossingen te bedenken voor een optimale leefomgeving. Op dinsdag 21 mei is een bewonersavond geweest waarin het wat, waarop en hoe van de herinrichting is toegelicht. Alle bewoners zijn voor deze avond via een brief uitgenodigd en gevraagd om vooraf input te geven over wat ze belangrijk vinden in hun eigen buurt. Dat kon schriftelijk via een antwoordkaart, maar ook mondeling. Op 21 mei ’s middags konden inwoners ook mondeling hun input meegeven aan vertegenwoordigers van de gemeente die in de buurt rond liepen. Ook konden bewoners zich aanmelden als ontwerpambassadeur om te komen tot een ontwerp.

 

21 mei bewonersavond ganzenwei kloosterwei

 

Ontwerpsessie op 5 juni

Op 5 juni was er een ontwerpsessie met de bewoners die zich als ontwerpambassadeur hebben aangemeld. Op deze avond gingen we met de groep ontwerpambassadeurs aan de slag om tot een ontwerp te komen. De ontwerpambassadeurs vertalen samen met een ingenieursbureau de wensen en knelpunten van bewoners naar een ontwerp voor de straat dat voldoet aan de randvoorwaarden van de gemeente. Zij behartigen de belangen voor (een deel van) de straat.

 

ontwerpsessie met inwoners ganzenwei kloosterwei

 

Uitvoering en fasering

In 2014 starten we met de uitvoering van de herinrichting van Ganzenwei en Kloosterwei.
Dit zal gefaseerd plaatsvinden. Voordat de schop in de grond gaat wordt u uitgenodigd voor een
voorlichtingsbijeenkomst door de aannemer.

Eerst worden de bomen gerooid, vervolgens start het werk onder en boven de grond en in het voorjaar 2015 worden nieuwe bomen gepland. Dit betekent dat u in 2014 in meer en
mindere mate overlast zult ervaren van de werkzaamheden, waarna het weer prettig,
duurzaam en veilig wonen is in uw buurt. De aannemer zal gefaseerd te werk gaan,
in een later stadium wordt u hierover geïnformeerd.

Nieuwsberichten

 

Documenten

 


Uitgelicht


Zoeken