Bestemmingsplan Sassenheim-Oost

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Sassenheim-Oost met identificatienummer NL.IMRO.1525.BP2015SAS05009-0301, in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor een ieder ter inzage ligt.

Luchtfoto plangebied Sassenheim Oost

Waar

Oostelijk deel Sassenheim

Wat

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Sassenheim-Oost met identificatienummer NL.IMRO.1525.BP2015SAS05009-0301, in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor een ieder ter inzage ligt.

Status

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf donderdag 16 februari tot en met woensdag 29 maart 2017 ter inzage in het gemeentekantoor in Sassenheim.

Informatie

Josephine Braam of Lindy van der Klaauw van de Domein Ruimte van HLTsamen (werkorganisatie van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen) via telefoonnummer 14 0252 of via de email: jac.braam@hltsamen.nl en l.vanderklaauw@hltsamen.nl  

Laatste update

14 februari 2017

Toelichting

Het huidige bestemmingsplan “Oost” wordt vervangen door dit nieuwe bestemmingsplan “Sassenheim-Oost”. Het huidige bestemmingsplan is binnenkort onder dan 10 jaar. Volgens de wet moet het bestemmingsplan dan geactualiseerd worden. Een andere reden waarom we het bestemmingsplan herzien is dat we zoveel mogelijk dezelfde regels in de bestemmingsplannen in Teylingen willen.

Zienswijze

Binnen de termijn, dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Teylingen, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout, telefoon 14-0252. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen bij de gemeente Teylingen via emailadres: gemeente@teylingen.nl

(N.B. Indien er verschillen zijn tussen de analoge en digitale versie, is op grond van artikel 1.2.3. van het Besluit Ruimtelijke Ordening de digitale versie beslissend.)

Openbaar 

Wanneer u een zienswijze indient, dan kan iedereen deze zienswijze op de website www.teylingen.nl inzien. Uw zienswijze wordt niet geanonimiseerd. Hierdoor worden uw naam, adres en woonplaats op het internet zichtbaar.

Downloads

Naast dat u het ontwerpbestemmingsplan kunt inzien op het gemeentekantoor in Sassenheim, kunt u de digitale versie van het ontwerpbestemmingsplan inzien op de landelijke voorziening (ruimtelijkeplannen.nl) door op de volgende link te klikken:
Digitale planbestanden ontwerpbestemmingsplan (ruimtelijkeplannen.nl) http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1525.BP2015SAS05009-0301

De authentieke digitale planbestanden http://ruimtelijkeplannen.teylingen.nl/plans/NL.IMRO.1525.BP2015SAS05009-/NL.IMRO.1525.BP2015SAS05009-0301