Meestgestelde vragen verzekering voor vrijwilligers

1. Voor wie is de vrijwilligersverzekering?

De vrijwilligersverzekering is er voor iedere vrijwilliger die actief is in de gemeente of voor een organisatie uit de gemeente. Een vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht voor anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.

2. Zijn er ook vrijwilligers uitgesloten van de vrijwilligersverzekering?

Ja, uitgesloten zijn vrijwillige brandweer en de vrijwillige politie. Dit vloeit voort uit speciaal voor hen getroffen rechtspositieregelingen.

3. Vallen mantelzorgers ook onder deze verzekering?

Nee, mantelzorgers worden vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning niet beschouwd als vrijwilligers. Dit hangt samen met de persoonlijke relatie die de mantelzorgers hebben met degene die zij verzorgen bij aanvang van de zorgverlening.

4. Is er sprake van een leeftijdsgrens?

Nee, er wordt geen onderscheid gemaakt in leeftijd.

5. Zijn stagiaires in het kader van de Maatschappelijke Stage ook verzekerd via de vrijwilligersverzekering?

Nee.

6. Moet er een urenadministratie bijgehouden worden?

Nee, een urenadministratie is niet nodig. Elke vrijwilliger binnen de gemeente die onder de definitie van vrijwilliger valt, is verzekerd. Dus ook eenmalige activiteiten, zoals de vrijwilliger die helpt bij de jaarlijkse Sinterklaasoptocht is verzekerd. Overigens is een naamsregistratie van vrijwilligers ook niet nodig.

7. Wij zijn een organisatie met vrijwilligers en beroepskrachten. Is onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering overbodig?

Nee, de Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen uit het PlusPakket dekt alleen risico’s die verband houden met het vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld de werkgeversaansprakelijkheid met betrekking tot de vrijwilliger. Het doel van deze verzekering is dat de risico’s voor de vrijwilliger zo goed mogelijk zijn afgedekt. Kortom: de vrijwilliger mag niet in de kou blijven staan!

8. Wij zijn een landelijk opererende organisatie met één vestigingslocatie. Onze vrijwilligers zijn afkomstig uit heel Nederland. Vallen deze vrijwilligers nu ook onder de verzekering?

Als u slechts 1 vestiging heeft, vallen de vrijwilligers onder de verzekering als de gemeente waar u gevestigd bent zich heeft aangemeld. Wanneer er meerdere vestigingslocaties zijn, moet er gekeken worden voor welke vestiging het vrijwilligerswerk wordt verricht. De standplaats van de vestiging is vervolgens bepalend voor de dekking.

9. Hoe weet de verzekeraar of een persoon als vrijwilliger actief is geweest tijdens het ontstaan van de schade?

De organisatie waarvoor de persoon vrijwilligerswerk verricht moet verklaren dat de schade is ontstaan tijdens vrijwilligerswerk.

10. Wat moet ik doen bij schade of aansprakelijkheid?

Het schadeformulier kunt u downloaden van de website van de gemeente. U vult het formulier in, en print het uit. Vervolgens stuurt u het ondertekende schadeformulier per post naar de gemeente. Voordat de schadeclaim door de gemeente wordt ingediend bij de verzekeraar, kan de gemeente de gegevens nagaan bij de verenigingen of organisaties. Op deze wijze is te controleren of iemand terecht een claim indient. De schade wordt rechtstreeks met de benadeelde afgewikkeld. Indien er sprake is van een eigen risico, zal dit met de rechtspersoon worden afgewikkeld. De gemeente wordt op de hoogte gehouden van de afwikkeling van de schade.