Verzekering voor vrijwilligers

Voor alle vrijwilligers die actief zijn voor een organisatie uit Teylingen heeft de gemeente twee verzekeringen afgesloten. Deze dekken vrijwel alle risico’s die zijn verbonden aan het vrijwilligerswerk.

Verzekeringen
Teylingen heeft de VNG Vrijwilligersbasispolis en de VNG VrijwilligersPlusPolis afgesloten. Hierdoor zijn alle vrijwilligers in Teylingen allemaal op dezelfde manier verzekerd.

Vrijwel iedere vrijwilliger verzekerd
De verzekering is bedoeld voor alle personen die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verrichten voor anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.Zo zijn bijvoorbeeld alle mensen die voor Tafeltje Dekje werken of vrijwilliger zijn in een verzorgingshuis verzekerd. Maar ook een leesmoeder op school of een voetbalvader die meegaat met een uitwedstrijd van zijn kind. Een vrijwilliger of vereniging hoeft zich niet vooraf aan te melden, maar is automatisch verzekerd als hij/zij onder de definitie van vrijwilliger valt (zie ook het formulier meest gestelde vragen).

Uitzonderingen
Uitgesloten zijn de leden van de vrijwillige brandweer en vrijwillige politiemedewerkers. Voor hen gelden speciale rechtspositieregelingen. Ook mantelzorgers zijn uitgesloten. Zij worden, ook vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, niet beschouwd als vrijwilliger. Dit hangt samen met de persoonlijke relatie die mantelzorgers hebben met degene die zij verzorgen. Daarnaast zijn ook de stagiaires in het kader van maatschappelijke stages voor scholieren uitgesloten. Zij vallen eveneens niet onder de definitie van vrijwilliger.

Hoe te handelen bij schade of aansprakelijkheid
Krijgt u als vrijwilliger te maken met schade of aansprakelijkheid, dan kunt u het schadeformulier en de voorwaarden hieronder downloaden:

Nadat u het formulier volledig heeft ingevuld, stuurt u het naar de gemeente. De gemeente stuurt de claim vervolgens door naar de verzekeraar. De gemeente kan de gegevens nagaan bij de verenigingen of organisaties. Hierdoor kan zij controleren of iemand terecht een claim indient. De afhandeling loopt vervolgens zonder tussenkomst van de gemeente. De verzekering informeert de gemeente over de afhandeling van de claim.

Opzeggen verzekering(en)
Voor organisaties die met vrijwilligers werken is het verstandig om hun lopende verzekeringen te vergelijken met die van de gemeente. Het kan zijn dat deze opgezegd kunnen worden. Twijfelt u, neemt u dan eerst contact op met de gemeente.

Meer informatie
Heeft u nog vragen, kijk dan op het formulier meest gestelde vragen.
Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u bellen met de gemeente via 14 0252 of een e-mail sturen naar verzekeringenbollenstreek@hillegom.nl.