Gezondheidszorg, jeugd

In de gemeente wonen kinderen van vele nationaliteiten en met verschillende achtergronden. Al deze kinderen hebben er recht op gezond te zijn én te blijven. Ook wanneer er op het eerste gezicht niets aan de hand is. Want hoe eerder een achterstand, stoornis of ziekte wordt opgespoord, hoe groter de kans is op een optimale ontwikkeling. En die vroege opsporing is mogelijk omdat de jeugdgezondheidszorg met regelmatige tussenpozen contact heeft met álle kinderen.

Gezondheidsproblemen bij jeugd kunnen samenhangen met problemen met opgroeien of opvoeden. De gemeente zorgt voor ondersteuning voor jeugdigen met problemen met opgroeien en ouders met problemen met opvoeden.

De jeugdgezondheidszorg voor jongeren van 0-18 jaar wordt uitgevoerd door het Centrum Jeugd en Gezin.

Met vragen over de ontwikkeling van uw kind of de dagelijks praktijk van het opvoeden kunt u terecht bij het Centrum Jeugd en Gezin.