Werkzaamheden fietspad Veerpolder Warmond

De Veerpolder in Warmond is van oudsher een watergebonden bedrijventerrein. In de loop van de jaren is in het gebied een mix ontstaan van watergebonden bedrijven, (water)recreatie, industriële bedrijven en sport.

Het gebied wordt ontsloten met één weg, nl. de Padoxlaan die overgaat in de Veerpolder. Zowel nood- en hulpdiensten als gebruikers in het gebied zijn in het geval van calamiteiten aangewezen op deze ontsluiting. Ten behoeve van de veiligheid gaan we een calamiteitenontsluiting voor nood- en hulpdiensten realiseren (zie definitief ontwerp).

Uitvoering

Op maandag 1 mei start aannemersbedrijf J. Bijleveld met de uitvoering van de werkzaamheden. De uitvoering bestaat globaal uit de volgende werkzaamheden:

  • Het aanbrengen van een fietspadontsluiting vanaf het huidige fietspad (Veerpolderpad) naar het parkeerterrein van Dekker Tennis Warmond.
  • Het geschikt maken van het Veerpolderpad voor nood- en hulpdiensten.
  • Het maken van passeerhavens voor nood- en hulpdiensten langs het Veerpolderpad.
  • Het maken van een doorsteek voor nood- en hulpdiensten vanaf de Padoxlaan/Veerpolder op het Veerpolderpad.
  • Het maken van een doorsteek voor nood- en hulpdiensten vanaf de Gooimeerlaan (Leiden) op het Veerpolderpad.

Planning

De werkzaamheden zijn gepland van maandag 1 mei tot en met vrijdag 9 juni. Tijdens deze werkzaamheden wordt het Veerpolderpad – tussen Padoxlaan/Veerpolder en de gemeentegrens met Leiden – tijdelijk afgesloten voor al het (brom)fietsverkeer. Het (brom)fietsverkeer wordt ter plaatse door middel van bebording omgeleid (zie omleidingsplan).

Tot slot

Voor eventuele vragen of onduidelijkheden over deze werkzaamheden kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer Paul Zierikzee via het algemene telefoonnummer 14 0252.

Meer informatie

Definitief ontwerp
Omleidingsplan