Rotonde Nagelbrug

Provincie Zuid-Holland werkt aan de aanleg van een turborotonde en een fietsers- en voetgangersonderdoorgang bij de Nagelbrug in Voorhout.

Informatie over de werkzaamheden vindt u onder Nieuws op de website van de provincie Zuid-Holland.

Nieuwe verkeerssituatie Nagelbrug Voorhout (N444)

De provincie Zuid-Holland werkt aan de aanleg van een turborotonde en een fietsers- en voetgangersonderdoorgang bij de Nagelbrug in Voorhout. Vanaf 10 april verandert de verkeerssituatie op het kruispunt voor autoverkeer en fietsers en voetgangers.

Verkeerssituatie Nagelbrug

Het eerste deel van de turborotonde op de Nagelbrug is gereed. Het komende half jaar wordt aan het tweede deel gewerkt. Daardoor is de verkeerssituatie bij de Nagelbrug tijdelijk anders. De verkeerslichten op de Nagelbrug zijn weg.

Belangrijke wijzigingen zijn:

  • Linksaf slaan vanuit Noordwijk naar Voorhout is niet mogelijk. Om Voorhout te bereiken kan autoverkeer doorrijden tot de rotonde bij de Geert Willem Sikkensweg en daar keren óf omrijden via de N206, N443 en N450 (’s-Gravendamseweg – Jacoba van Beierenweg). 
  • Verkeer vanuit de Herenstraat in Voorhout kan niet linksaf slaan richting de A44. Autoverkeer kan richting Noordwijk rijden en bij de rotonde op de Van Berckelweg (N444) keren om richting de A44 te rijden. 
  • Verkeer vanuit de Rijnsburgerweg kan de Herenstraat in Voorhout bereiken door rechtsaf te slaan en te keren bij de rotonde bij de Geert Willem Sikkensweg nabij de A44. 

Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van de onderdoorgang en de tijdelijke fiets- en voetgangersbrug. Dit blijft zo totdat ook het langzame verkeer gebruik kan maken van de nieuwe Nagelbrug.