Nachtelijke afsluitingen A44 richting Amsterdam

Rijkswaterstaat vervangt deze zomer het asfalt van de A44. In verband met deze onderhoudswerkzaamheden is de A44 richting Amsterdam tussen de N206 en afrit Warmond 3 nachten gesloten voor doorgaand verkeer. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingsroutes en een extra reistijd van 10 tot 30 minuten.

Nachtafsluitingen

3 nachtelijke afsluitingen van de A44 richting Amsterdam tussen de N206 en afrit Warmond (4)

  • Vrijdag 19 augustus 22.00 uur tot zaterdag 20 augustus 09.00 uur
  • Zaterdag 20 augustus 22.00 uur tot zondag 21 augustus 10.00 uur
  • Zondag 21 augustus 22.00 uur tot maandag 22 augustus 05.00 uur

Omleidingsroutes

Verkeer wordt tijdens de afsluitingen met behulp van gele borden omgeleid.

Reservedagen

Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld. Reservedagen zijn gepland in de periode van 9 tot 12 september 2016.
Mochten de reservedagen nodig zijn, wordt u hierover te zijner tijd geïnformeerd via www.rijkswaterstaat.nl/onderhoudN44A44

Bereikbaarheid

De snelwegen in Nederland zijn van goede kwaliteit. Om dit zo te houden, voert Rijkswaterstaat onderhoudswerkzaamheden om de levensduur van de weg te verlengen en de veiligheid te kunnen garanderen. Zo kunnen mensen en goederen ook in de toekomst vlot en veilig hun bestemming bereiken.

Veiligheid

Voor uw eigen veiligheid én die van de wegwerkers en weginspecteurs: pas uw rijstijl aan. Volg de aanwijzingen boven en langs de weg en respecteer de snelheidslimiet.

Meer informatie

Voor nadere informatie over de afsluitingen van de A44 verwijzen we naar de factsheet over deze afsluiting. Deze factsheet is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/onderhoudN44A44.

Meer informatie is ook te verkrijgen via het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat 0800 – 8002 of via Twitter: @Rijkswaterstaat.