Herinrichting Wasbeekerlaan

De gemeente Teylingen start maandag 17 oktober met werkzaamheden aan de Wasbeekerlaan.

Dit is één van de straten die wordt heringericht om de (brom)fietsverbindingen en de verkeersveiligheid van en naar station Sassenheim te verbeteren. Hiermee wordt de fiets- en wandelroute over de Wasbeekerlaan verbeterd.

De Wasbeekerlaan wordt ingericht als 30 km/uur weg, waarbij de verkeersmaatregelen zijn afgestemd op het gebruik van de weg. Hiervoor is het ook noodzakelijk om de bestaande bomen te kappen en nieuwe bomen aan te planten.

Uitvoering

Op maandag 17 oktober starten we met de voorbereidende werkzaamheden, zoals het inrichten van het werkterrein, aanvoeren van materiaal en materieel, het verwijderen van bomen en groen. Daarna wordt met de daadwerkelijke uitvoering begonnen. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. Per fase wordt telkens één rijstrook afgesloten. Het verkeer wordt door verkeersregelaars om het werkvak heen geleid. De werkzaamheden vinden overdag plaats tussen 07.00 en 19.00 uur. Tijdens de werkzaamheden blijven de woningen en bedrijven bereikbaar.

We verwachten dat de laatste werkzaamheden – afhankelijk van de weersomstandigheden – op vrijdag 18 november klaar zijn.

Overlast

De werkzaamheden bezorgen het verkeer, de bewoners en de bedrijven de nodige overlast. Wij proberen de uitvoeringsduur en de overlast tot een minimum te beperken en vragen begrip voor de situatie.

Vragen

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de toezichthouder Martin de Haan. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 - 23 20 55 36.

Ontwerp