Groot onderhoud aan de Kagertuinen Sassenheim

Op 6 juni start de firma Bijleveld met groot onderhoud aan de Kagertuinen in Sassenheim. De werkzaamheden worden in 4 fases achter elkaar uitgevoerd, op de tekening ziet u deze fasering.

De werkzaamheden bestaan uit de volgende onderdelen

  • Het verwijderen van de bomen;
  • Het opbreken en afvoeren van de trottoirtegels (afgevoerd);
  • Het verwijderen van de inritstukken en trottoirbanden (hergebruik);
  • Het opbreken van de parkeervakken (afgevoerd);
  • Het verwijderen van de klinkers in de rijbaan (hergebruik);
  • Het aanbrengen opnieuw stellen van de bestaande banden en inritblokken;
  • Het aanbrengen van nieuwe tegels in het trottoir;
  • Het opnieuw aanbrengen van de parkeervakken en de rijbaan;
  • Het planten van nieuwe bomen

Inrichting Kagertuinen

De inrichting van de Kagertuinen blijft zo als het is.

Planning

6 juni t/m 28 juni: Fase 1

29 juni t/m 20 juli: Fase 2

25 juli t/m 12 augustus: bouwvak

15 aug t/m 2 sept: Fase 3

5 t/m 16 sept: Fase 4

Bereikbaarheid tijdens uitvoering

Tijdens de werkzaamheden is de Kagertuinen gedeeltelijk afgesloten en is doorgaand rijverkeer niet mogelijk. Het verkeer wordt d.m.v. bebording omgeleid. Ook het parkeren wordt in de periode wat lastiger dan normaal.

Informatie of suggesties

Mocht u nog vragen hebben of eventuele opmerkingen neem dan gerust contact op met de heer Paul Zierikzee.

Hij is te bereiken via het telefoonnummer 14 0252. Of via p.zierikzee@teylingen.nl.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Tekening 4 fases