De Zijl Leiderdorp/Teylingen: werkzaamheden oevers

Langs De Zijl in Leiderdorp en Teylingen vinden vanaf mei 2016 werkzaamheden plaats.

Het betreft de vervanging van oeverconstructies op diverse locaties tussen de Spanjaardbrug en Het Joppe. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Beens uit Genemuiden en vinden stapsgewijs plaats en zijn naar verwachting maart 2017 afgerond.

De werkzaamheden vinden vanaf het water plaats en hebben geen gevolgen voor de bereikbaarheid van woningen en bedrijven.

Werkzaamheden

De bestaande oeverconstructies aan de vaarweg tussen de Spanjaardbrug en Het Joppe zijn op een aantal locaties verouderd en verkeren in slechte staat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de veiligheid en het gebruik van de vaarweg en zijn omgeving. Door het vervangen van de oevers hoeft er de komende jaren geen groot onderhoud te worden uitgevoerd aan de oevers langs dit gedeelte van de vaarweg.

Overlast

Mogelijk krijgen omwonenden door de werkzaamheden te maken met beperkte (geluids)hinder. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Meer informatie

Volg Twitter (@verkeerzh). Lees meer over de werkzaamheden op de webpagina over De Zijl.