Boot verwijderd

Door de Buitengewoon Opsporingsambtenaar is op 22 maart 2017 op grond van artikel 5:24 van de APV de volgende boot verwijderd:

• een pleziervaartuig aan de Zijldijk in Warmond.

Bent u eigenaar?

Stuurt u dan een e-mail naar boa@hltsamen.nl. U kunt ons ook schrijven. Een medewerker van de afdeling Gemeentewerken neemt binnen een week contact met u op.  

U krijgt uw eigendom terug door:

  •  een bewijs van eigendom te tonen;
  • de gemaakte kosten te betalen.

De boot wordt tot en met 5 juli 2017 opgeslagen. Als de eigenaar zich niet meldt voor deze datum, dan wordt de boot tegen opbod aan de geïnteresseerden verkocht of vernietigd.

Interesse

Bent u niet de eigenaar maar heeft u wel interesse om in het bezit te komen van deze boot? Geef dan uw naam, adres en telefoonnummer door via het mailadres boa@hltsamen.nl. Dit kan tot 
3 juli 2017. Als de eigenaar zich niet heeft gemeld wordt tegen het einde van de opslagperiode contact met u opgenomen over de verkoop. Zijn er geen geïnteresseerden, dan wordt de boot vernietigd.

verwijderde_boot