Verhuizen

Gaat u verhuizen? Geef uw verhuizing dan binnen 5 dagen na of maximaal 30 dagen voor de verhuisdatum door aan de gemeente waar u gaat wonen. Dus ook als u binnen de gemeente van adres verandert. U kunt iemand machtigen om dit voor u te doen.

Aanvraag

U kunt uw verhuizing op meerdere manieren doorgeven:

 • online;
 • aan de balie van Burgerzaken in het Gemeentekantoor in Sassenheim;
 • schriftelijk.

Online

Onder de knop 'direct regelen' bovenaan deze pagina vindt u formulieren waarmee u direct uw aangifte van verhuizing kunt doen.

 • Verhuist u binnen de gemeente Teylingen? Vult u dan het formulier 'Aangifte verhuizing binnen eigen gemeente' in.
 • Verhuist u naar de gemeente Teylingen. Vult u dan het formulier 'Aangifte vestiging in de gemeente' in.

Als u inwonend medebewoner bent moet u in beide gevallen een ingevulde inwonersverklaring verhuizing of vestiging als bijlage met uw aanvraag meesturen.

U ontvangt uiterlijk 1 week na aangifte van uw verhuizing een bevestiging van onze gemeente.

Aan de balie

U neemt mee:

 • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument);
 • naam, telefoonnummer en e-mailadres van de verhuurder als het een huurwoning betreft.

Machtigen

Wilt u iemand machtigen om uw verhuizing te regelen? Dan moet hij/zij het volgende meenemen::

 • een geldig legitimatiebewijs;
 • een door u geschreven en ondertekende brief waarmee u iemand machtigt om uw verhuizing te regelen;
 • uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart, vreemdelingendocument) of een kopie daarvan;
 • naam, telefoonnummer en e-mailadres van de verhuurder als het een huurwoning betreft.

Inwoning

Gaat u bij iemand inwonen? Dan moet u het volgende meenemen:

Schriftelijk

U stuurt een ondertekende brief met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs en in geval van inwoning een ingevulde inwonersverklaring met een (kopie van het) identiteitsbewijs van de hoofdbewoner naar Gemeente Teylingen, afdeling Gemeentewinkel, team Burgerzaken, postbus 149, 2215 ZJ  VOORHOUT.

Bevestiging verhuizing

Als uw verhuisaangifte door ons is verwerkt, ontvangt u een schriftelijke bevestiging op uw nieuwe adres. Controleert u de inhoud van deze bevestiging goed. Gaat u niet akkoord met de inhoud? Stuur de schriftelijke bevestiging met uw op- en aanmerkingen dan terug naar de Gemeente Teylingen, afdeling Gemeentewinkel, team Burgerzaken, postbus 149, 2215 ZJ  VOORHOUT. Wij stellen dan een onderzoek in. 

Verhuizen naar een andere gemeente

Verhuist u naar een andere gemeente? Dan meldt u dat bij uw nieuwe gemeente.

Verhuizen vanuit het buitenland naar de gemeente

Wilt u voor langer dan 4 maanden in Nederland verblijven, dan moet u zich binnen 5 dagen na aankomst in Nederland persoonlijk melden bij de balie van de gemeente. Iedereen die vanuit het buitenland (mee)verhuist moet ook persoonlijk aan de balie verschijnen. U kunt hiervoor een afspraak via telefoonnummer 14 0252.

Vertrek naar het buitenland

Vertrekt u voor minimaal 8 maanden naar het buitenland? Dan moet u dat binnen 5 dagen voor vertrek persoonlijk melden bij de balie van de gemeente.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

 • Iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf;
 • echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar, als u op hetzelfde adres woont;
 • ouder voor een inwonend kind;
 • meerderjarig kind voor ouder(s), als u op hetzelfde adres woont;
 • curatoren voor onder curatele gestelden.

Briefadres

Als u geen vast woonadres heeft of in een instelling verblijft, kunt u zich op een briefadres laten inschrijven. Dat kan het adres van een familielid, vriend of kennis zijn.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact met op met de gemeente via telefoonnummer 140252.