Starterslening

Wat is een starterslening?

De starterslening is bedoeld voor starters op de woningmarkt. De starterslening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van de woning en het bedrag dat een huishouden maximaal kan lenen. Dit is vastgesteld volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie.
De lening is de eerste drie jaar aflossingsvrij en renteloos. Daarna kan een draagkrachttoets worden aangevraagd om de actuele betaalcapaciteit vast te stellen.

De aankoopkosten van de woning mogen niet hoger zijn dan € 245.000,-. De hoogte van de starterslening bedraagt maximaal 20% van het aankoopbedrag van de woning.

Voorwaarden

De starterslening is bestemd voor personen van 18 tot en met 35 jaar die op het moment van de aanvraag:

  • ingeschreven staan in BRP Teylingen.

  • minimaal een jaar zelfstandig een huurwoning bewonen.

  • minimaal een jaar inwonend zijn en niet eerder zelfstandig hebben gewoond.

  • jongeren die gedurende hun studie, tot uiterlijk twee jaar na afstuderen elders woonden en zich weer in Teylingen willen vestigen. (Uitzondering: niet ingeschreven in BRP)

  • jongeren die om andere redenen tot uiterlijk twee jaar na vertrek uit Teylingen terugkeren. Hierbij is de uitschrijvingsdatum uit het BRP bepalend. (Uitzondering: niet ingeschreven in BRP)

  • een huishouden dat zelfstandig een huurwoning bewoont en de starterslening aanvraagt, moet de huurwoning daadwerkelijk vrijmaken voor nieuwe verhuur.

Meer informatie

Voldoet u aan de voorwaarden en wilt u een starterslening aanvragen? De formulieren die u hiervoor nodig heeft zijn verkrijgbaar op het gemeentekantoor. Voor het aanvragen van de formulieren of meer informatie kunt u per mail contact opnemen met Marianne de Groot van de afdeling Ruimte, of telefonisch via 14 0252.

Ook kunt u voor meer informatie de website van het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting), www.svn.nl, raadplegen.