Bijdrage kosten leerlingenvervoer

Kan uw kind niet lopend of op de fiets naar school door de afstand of door een handicap? Dan komt u in aanmerking voor een bijdrage in de vervoerskosten van uw kind. U kunt de bijdrage in de vervoerskosten aanvragen bij de gemeente.

Aanvragen

U kunt online leerlingenvervoer aanvragen. Dit kunt u doen met het e-formulier. U heeft wel een DigiD-inlogcode nodig. Heeft u nog geen DigiD-inlogcode? Vraagt u deze dan aan via www.digid.nl. Als de leerling meerderjarig is en handelingsbekwaam, kan hij of zij de aanvraag zelf doen.

Als uw kind niet zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer kan reizen, heeft hij/zij recht op aangepast vervoer (bijvoorbeeld een taxibusje).

Bijdrage

Bij vervoer naar een school voor primair onderwijs op basis van een bepaalde geloofsovertuiging betaalt u voor het schooljaar 2016/2017 een eigen bijdrage van € 510,- als uw gezinsinkomen meer dan € 25.200,- bedraagt.

Herziene Verordening Leerlingenvervoer 2014