Afval

Op deze pagina vindt u meer informatie over afvalinzameling in de gemeente Teylingen.

 • Afvalkalender

  U kunt online opzoeken wanneer uw huisvuil wordt opgehaald.

 • Mijn afvalwijzer

  Informatie over de verschillende typen afval en waar en hoe u dit kunt aanbieden, vindt u op wwwmijnafvalwijzer.nl. Ook vindt u hier de afvalkalender en tips over het aanbieden en recyclen van afval.

 • Milieustraat

  Inwoners van de gemeente Teylingen kunnen hun afval brengen naar de milieustraat in Voorhout (Nijverheidsweg 32).

 • Plastic, blik en drinkpakken in één zak

  Vanaf 1 februari 2016 kunt u ook drinkpakken en blik aanbieden in de zakken met het plastic verpakkingsafval.

 • Afvalcontainers

  07 januari 2015

  De containers voor de inzameling van restafval en groente-, fruit en tuinafval (gft-afval) worden om de week geleegd.

 • Grofvuil ophalen

  Grofvuil brengt u naar de milieustraat of kunt u tegen betaling op laten halen.

 • Zwerfafval

  Zwerfafval ontsiert het straatbeeld en tast de leefbaarheid aan.

 • Afvalstoffenheffing

  09 januari 2017

  De afvalstoffenheffing is een bijdrage in de kosten voor het inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval.

 • Bedrijfsafval

  11 augustus 2016

  Het afval van bedrijven en instellingen wordt niet door de gemeente opgehaald. U moet zelf zorg dragen voor de inzameling van uw bedrijfsafval.

 • Keuzenotitie nieuw afvalbeleidsplan

  Het college heeft op 30 augustus besloten om de keuzenotitie voor het afvalbeleidsplan voor te leggen aan de gemeenteraad. Deze keuzenotitie beschrijft de uitkomsten van het participatietraject met de inwoners en de hoofdkeuzes voor de manier van afvalinzameling en het bijbehorende tarievenbeleid. De raad besluit op 27 oktober over de keuzenotitie.