Ligplaatsvergunning woonschepen

Op 17 december 2009 heeft de gemeenteraad de Woonschepenverordening Teylingen vastgesteld.
In deze verordening is het volgende geregeld:

  • De gemeenteraad wijst ligplaatsen voor woonschepen aan.
  • Het is verboden om zonder vergunning een ligplaats in te nemen met een woonschip.
  • De aangewezen ligplaatsen zijn aangegeven op een ligplaatsenkaart. Onderdeel van deze ligplaatsenkaart is een overzicht van maximale maatvoering (zowel uiterste maat als woonmaat).

Een vergunning wordt voor onbepaalde tijd verleend.

De vergunning wordt gesteld op naam van de eigenaar van het woonschip.  Op verzoek van een nieuwe eigenaar kan de vergunning worden overgeschreven.

Kosten

Een vergunning voor het innemen van een ligplaats met een woonschip kost € 124,-. 
 

Bijzonderheden

Een ligplaatsvergunning wordt geweigerd als:

  • Voor de ligplaats al een vergunning is verleend.
  • De aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan (dit geldt vanaf het moment dat het bestemmingsplan is vastgesteld).
  • Een woonschip hoger dan 3 meter is, tenzij het woonschip al hoger dan 3 meter was voordat de verordening werd vastgesteld of het bestemmingsplan afwijkende maatvoering toelaat.
  • De ligplaats niet is aangewezen op de ligplaatsenkaart.
  • Het woonschip de maatvoering overschrijdt die per ligplaats is beschreven.
  • Het uiterlijk aanzien van het woonschip in strijd is met de redelijke eisen van welstand.
  • Het woonschip niet voldoet aan de eisen van veiligheid, milieuhygiĆ«ne en gezondheid.

Aanvraag

De formulieren om ligplaatsvergunning aan te vragen of op naam te zetten vindt u onder het kopje 'Direct regelen'.