Meldingen en klachten

  • Meldingen openbare ruimte: melden van bijvoorbeeld kapotte stoeptegels, zwerfvuil en geluidsoverlast.
  • Milieuklachten en calamiteiten: de gemeente heeft de uitvoering van haar milieutaken uitbesteed aan de Omgevingsdienst West-Holland.
  • Rioolverstopping: als het riool verstopt is op uw eigen grond, moet u de verstopping zelf (laten) verhelpen. Een verstopping op grond van de gemeente wordt door de gemeente verholpen.
  • Water (drinkwater, afvalwater, grondwater etc.): op deze pagina vindt u meer informatie hierover.
  • Bezwaar en beroep: heeft u een klacht of wilt u bezwaar maken tegen een gemeentelijk besluit. Dan kunt u dit melden.