Website herontwikkeling Kagerzoom ‘live’

Via www.kagerzoom.info informeert de gemeente Teylingen geïnteresseerden over de herontwikkeling van de Kagerzoom.

Uitsnede landkaart KagerzoomU vindt informatie over de manier waarop de gemeente, samen met grondeigenaren en gebruikers, tot een plan komt voor het natuurrijk recreatiegebied tussen Warmond en Leiden. 

Op de website vindt u onder meer de aanleiding, planning, relevante informatie en antwoorden op veelgestelde vragen. 

Herontwikkeling Kagerzoom

De bijzondere, natuurlijke en recreatieve waarden van de Kagerzoom worden de komende jaren versterkt en beschermd. De ontwikkeling geeft ook betekenis aan regionale doelen op het gebied van toerisme en recreatie. De gemeente maakt samen met grondeigenaren en gebruikers van het gebied een toekomstplan voor de Kagerzoom (inclusief Strengen en Tengnagel). Een plan dat aansluit op de behoeften van de gebruikers in het gebied.