Uitnodiging informatiemarkt en inloopavond over windenergieplannen

AkzoNobel nodigt u uit voor een informatiemarkt over het voornemen om 2 windturbines te plaatsen. Vervolgens nodigt de gemeente u uit om in gesprek te gaan met college- en raadsleden.

AkzoNobel nodigt u uit voor een informatiemarkt

AkzoNobel nodigt omwonenden en belangstellenden uit voor een informatiemarkt over het voornemen om twee windturbines te plaatsen op haar bedrijfsterrein in de gemeente Teylingen. De informatiemarkt is op dinsdag 16 mei 2017 van 19:00u - 21:00 uur bij AkzoNobel aan de Rijksstraatweg 31 te Sassenheim. U heeft een geldig identiteitsbewijs nodig om toegang tot het terrein te krijgen.
Naast stands van AkzoNobel en de provincie Zuid-Holland is een aantal inhoudelijke experts aanwezig om vragen te beantwoorden. De informatie gaat over het voornemen van AkzoNobel, het te volgen proces, de procedure en de betrokkenheid van de omgeving daarbij.

Procedure nog niet gestart

Over de definitief te volgen procedure wordt nog gesproken. Dat bepaalt ook welke rol de gemeente heeft. De procedure is dus nog niet gestart. De wethouder legt de verschillende opties voor de te volgen procedure met een neutraal advies voor aan de raadscommissie Ruimte op 9 mei en de raad van 1 juni. Dit betekent ook dat er op een later moment in het proces nog mogelijkheden voor inspraak & zienswijzen zijn.

Gemeente Teylingen nodigt u uit voor een gesprek met college- en raadsleden

In vervolg op de bijeenkomst van AkzoNobel nodigt de gemeente Teylingen omwonenden en belangstellenden van harte uit om op woensdagavond 7 Juni 2017 van 19.00 tot 21.00 uur in gesprek te gaan met college- en raadsleden, over het voornemen van AkzoNobel. Deze bijeenkomst vindt plaats in het Bestuurscentrum, Raadhuisplein 1 in Voorhout. AkzoNobel en de provincie Zuid-Holland zijn hier ook aanwezig om toelichting te geven bij de informatiepanelen. Aanwezigen kunnen in kleine groepen in gesprek met college- en raadsleden.

Achtergrond

AkzoNobel wil het energieverbruik van haar locatie in Sassenheim verduurzamen door 2 windturbines op het terrein te plaatsen. Het voornemen van AkzoNobel past in de ambitie van de provincie Zuid-Holland om samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden 735,5 MW opgesteld vermogen windenergie te realiseren in 2020. De provincie heeft een aantal gebieden in de provincie aangewezen waar de realisatie van windenergie mogelijk is. In Teylingen is een locatie aangewezen op het terrein van AkzoNobel in Sassenheim.
Het college van Teylingen heeft in haar collegeprogramma duurzaamheid als speerpunt opgenomen. De gemeente wil in 2030 100% duurzaam zijn. Daarom onderzoekt de gemeente onder andere hoe de elektriciteit, die in de gemeente wordt gebruikt, duurzaam in Teylingen of de regio kan worden opgewekt.