Ondertekening nieuw contract leerlingenvervoer Duin- en Bollenstreek

Vandaag ondertekenden zes wethouders van de gemeenten Hillegom, Lisse, Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen het contract voor leerlingenvervoer in de Duin- en Bollenstreek.

Bij de Europese aanbesteding waren kwaliteit en duurzaamheid van doorslaggevend belang. Vervoersbedrijf Willemsen de Koning heeft de aanbesteding gewonnen en start per ingang van het nieuwe schooljaar met het leerlingenvervoer.

Klankbordgroep van ouders

Bij het leerlingenvervoer worden kinderen naar scholen voor speciaal onderwijs vervoerd. Dit is een kwetsbare groep kinderen, waardoor hoge eisen worden gesteld aan de chauffeur. Ook is de communicatie met de ouders heel belangrijk. Een klankbordgroep van ouders was daarom nauw betrokken bij het aanbestedingsproces.

Groen gas en werkgelegenheid

Willemsen de Koning rijdt uitsluitend op groen gas dat minder belastend is voor het milieu dan fossiele brandstof. Ook biedt het bedrijf werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit past bij de voorwaarde van social return die de gemeenten stelden. Hierbij wordt 5% van de contractwaarde besteed aan social return.

Ondertekening contract