Meldingen systeem Teylingen

Vanaf 10 mei kunnen inwoners in Teylingen eenvoudig een melding voor schade aan de openbare ruimte doen via Fixi. Meldingen worden direct doorgegeven aan de servicebussen van de gemeente, zodat de melding nog sneller kan worden opgepakt. Inwoners kunnen een melding doen via deze website – Melding doen (Fixi) of via de Fixi-app die beschikbaar is voor Apple en Android.
Wethouder Kees van Velzen: “Als wethouder openbare ruimte ben ik zeer verheugd dat Teylingen deze eenvoudige manier van melden invoert. De meldingen in het vorige systeem waren zeer omslachtig en gebruiksonvriendelijk. Fixi is een heel vriendelijk gebruikssysteem en wij vertrouwen erop dat inwoners nu nog sneller meldingen doen over gebreken in de buitenruimte, zodat wij ze weer sneller kunnen oplossen”.

Werkwijze Fixi

Via deze website of de app kunt u overal en altijd meldingen van gebreken of schade aan de openbare ruimte aan ons doorgeven. De gebruiker geeft de locatie aan, neemt een foto en verstuurt dit via de website of de Fixi-app aan ons. In een menu geeft de gebruiker aan om wat voor melding het gaat, zodat de melding direct naar de juiste persoon of servicebus van de buitendienst gaat. Hierbij is er keus uit 16 categorieën:

 • Wegen en trottoirs
 • Afval
 • Overige meldingen
 • Speelvoorzieningen
 • Openbare Verlichting
 • Openbaar Groen
 • Watergangen en beschoeiingen
 • Bruggen en viaducten
 • Overlast (hondenpoep/parkeren)
 • Verkeersborden en straatmeubilair
 • Riolering en wateroverlast
 • Bovengrondse afvalcontainers
 • Ondergrondse afvalcontainer
 • Straatreiniging
 • Ongedierte
 • Graffity

De app houdt de gebruiker vervolgens op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden. Dit gebeurt via pushberichten.

Fixi

Fixi is ontwikkeld door Decos. De gemeente werkt al met Decos samen voor het zaaksysteem. Fixi is beschikbaar als webapp en als mobiele app voor iOS en Android. Het meldingenteam van de buitendienst maakt gebruik van de Fixi behandel-app, zodat ze in het veld direct een melding kunnen afhandelen.