Hoe veilig is onze gemeente?

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen, en het optreden van gemeente en politie.

Logo Veiligheidsmonitor

Veiligheidsmonitor 2017 gaat van start

Hoe veilig is uw buurt? Bent u de afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest van een misdrijf? Hoe tevreden bent u over de politie? Dit zijn enkele van de vragen die in het kader van Veiligheidsmonitor worden gesteld aan 420 inwoners uit de gemeente Teylingen.

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen, en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk onderzoek begint omstreeks 10 augustus; de resultaten worden in maart 2018 verwacht.

Terugkerend onderzoek

De Veiligheidsmonitor is een onafhankelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd door het CBS en I&O Research. De uitkomsten van dit tweejaarlijks terugkerende onderzoek gebruikt de gemeente voor het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid.

Meedoen is belangrijk

Burgemeester Carla Breuer benadrukt het belang van de Veiligheidsmonitor: “Het is essentieel dat we weten wat onze inwoners van de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente vinden. Daarmee kunnen we ons beleid beter afstemmen op uw wensen en ervaringen en werken we met elkaar aan een veilig Teylingen”. 
Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk van de inwoners die benaderd worden meedoen aan het onderzoek. Alleen bij hoge deelname ontstaat een goed beeld van de veiligheidssituatie in onze gemeente en kan het beleid beter worden afgestemd op de wensen en ervaringen van de inwoners.

Uitnodiging per post

Deelnemers aan het onderzoek krijgen per post een uitnodiging om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen. In de loop der jaren is het onderzoek al in meer dan 300 Nederlandse gemeenten uitgevoerd.

Meer informatie over het onderzoek staat op www.veiligheidsmonitor.nl.