Gebiedsprogramma Bloeiende Bollenstreek van start

Een ‘bloeiende’ Bollenstreek die het hele jaar door boeit, levert een bijdrage aan landschap, recreatie, natuur en economie van onze streek.

Dit is de gedachte achter het Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek. De provincie Zuid-Holland kreeg dit programma een jaar geleden aangeboden van de gemeenten van de Duin- en Bollenstreek. De provincie Zuid-Holland heeft subsidie voor de uitvoering beschikbaar gesteld.

De gemeenten bepalen samen waaraan ze de subsidie besteden. Afspraken hierover liggen vast in een samenwerkingsovereenkomst.

De wethouders Jeroen Verheijen (Hillegom), Jacco Knape (Katwijk), Evert Jan Nieuwenhuis (Lisse), Marie-José Fles (Noordwijk), Martijn Bilars (Noordwijkerhout) en Kees van Velzen (Teylingen) ondertekenden op 4 mei 2017 de Samenwerkingsovereenkomst. Dit betekende de officiële start van de uitvoering van het Gebiedsprogramma.
Foto van wethouders

Parels van de Duin- en Bollenstreek

De gemeenten geven vijf parels prioriteit om verder te ontwikkelen en aantrekkelijker te maken.
Dit zijn:

  • Landgoed Leeuwenhorst,
  • Landgoed Tespelduyn,
  • Landgoed Veldzicht,
  • Trekvaart Leiden-Haarlem,
  • Strand en Duinen.

Daarnaast krijgen de verbindingen tussen de parels aandacht. Wandelen, fietsen en varen moet nog aantrekkelijker worden. Bloemen moeten het hele jaar zichtbaar worden in de Duin- en Bollenstreek. Bijvoorbeeld door aandacht voor ecologisch bermbeheer en het aanplanten van bollenmengsels. Dit is niet alleen mooi voor de recreanten en inwoners, maar ook goed voor bijen en vlinders. De entrees naar de Duin- en Bollenstreek krijgen een herkenbare en fraaie uitstraling.

Nationaal Park Hollandse Duinen

Sinds najaar 2016 maakt de Duin- en Bollenstreek onderdeel uit van het nieuwe Nationaal Park Hollandse Duinen. De gemeenten houden bij de uitvoering van het Gebiedsprogramma steeds de relatie met de hele Hollandse Duinen (tot Hoek van Holland) in het oog.

Voortgang in 2017

Al voor de officiële samenwerking startten de gemeenten met de uitvoering van een aantal projecten. Dit jaar volgt de uitwerking van de verschillende parels en hun onderlinge verbindingen. Op twee plaatsen kunt u het komende jaar de ontwikkeling al zien: de Rust en Fitplek in de duinen bij Noordwijk en Landgoed en Streekmuseum Veldzicht. Het erf van Veldzicht krijgt een pluktuin, een kruidentuin en een mooie entree. Veldzicht ontwikkelt in de omgeving een belevingsroute.